Nieuws

SAM Waadhoeke: Busvervoer naar Franeker moet beter

Door de redactie van de Bildtse Post

SAM Waadhoeke heeft bij provincie Fryslân aangegeven dat men beter busvervoer wil vanuit het Bildt en delen van voormalig Littenseradiel naar Franeker.

De provincie is bezig met de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer. Iedereen kan een zienswijze hierover indienen. SAM Waadhoeke zegt dat na de vele aandacht en een handtekeningenactie over buslijn 71, er genoeg garanties zijn dat deze gered is.

De partij vraagt zelf echter wel aandacht voor het busvervoer naar Franeker toe. “We constateren dat inwoners uit grote delen van het Bildt en vanuit het voormalige Littenseradiel niet met het openbaar vervoer binnen redelijke tijd in Franeker kunnen zijn. Dat is nu zo, en dat zal volgens de stukken m.b.t. de aanbesteding zo blijven.”

De partij wil dat Franeker per bus vanuit St.-Annaparochie, Sexbierum en Winsum binnen 45 minuten, en minstens één keer per uur, bereikbaar is. De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 in de Provinciale Staten steunen de oproep van SAM Waadhoeke.
Wethouder Boukje Tol heeft toegezegd de opmerkingen mee te zullen in nemen in de reactie van de gemeente op de nieuwe aanbesteding.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl