Nieuws

SAM Waadhoeke woedend op CDA: ‘We zijn genaaid’

Door de redactie van de Bildtse Post

Het CDA blokkeerde donderdag een collegevoorstel voor het investeren van 7 ton in extra biodiversiteit in de gemeente Waadhoeke. De grootste coalitiepartij liet zo partners SAM Waadhoeke en FNP in de steek, vindt SAM-raadslid Wim Hokken. Hij vraagt zich hardop en in felle bewoordingen af of de coalitie zo door kan gaan. Fractievoorzitter Jochem Jan Zijlstra van het CDA is niet onder de indruk en beticht SAM van ‘Calimero-gedrag’. “Wa naait wa hjir no?”

Wim Hokken

Door Gerard de Jong -  “Triest…” klonk het donderdagavond, nadat een extra investering van 7 ton in biodiversiteit was afgeschoten. CDA, VVD en Gemeentebelangen stemden tegen. Van die laatste twee oppositiepartijen was dat niet heel erg onverwacht, al krijgt ook Gemeentebelangen van Hokken uit de zak. Maar dat coalitiepartner CDA er een stokje voor stak doet pijn bij SAM Waadhoeke.

Wim Hokken (SAM) had de dag erna een kater. Zoveel is wel duidelijk voor wie zijn blog op de site van de partij leest: “Wakker worden na een raadsvergadering waarin je genaaid bent. Dat is de beste omschrijving van onze toestand na de raad van 11 juni. Wethouder Dijkstra was met een plan gekomen om iets te doen aan verbetering van de biodiversiteit. (...) In de afgelopen weken blijkt de CDA-fractie selectief te zijn gaan shoppen. Gemeentebelangen is voor de kar gespannen, de VVD meegenomen. Een blokkade voor meer beleid om de biodiversiteit te bevorderen in onze gemeente. Dat doet pijn.”

‘Vertrouwen beschaamd’ - Hokken zegt dat partijen – ook coalitiepartners – anders over zaken kunnen en mogen denken. “Waadhoeke was tot nu toe een gemeente waarin vooral inhoud bepalend was. We deden niet zo aan politieke spelletjes. (...) Het beïnvloedt het vertrouwen dat je als partij hebt in je coalitiegenoot. SAM heeft de afgelopen twee jaar het college loyaal gesteund. Dat deden wij in het vertrouwen dat wij in een coalitie zaten die weliswaar op veel punten niet op één lijn zit, maar waar de ene partij de ander wat gunt.
Het CDA heeft met deze handelwijze het onderlinge vertrouwen ten diepste beschaamd. Wij vragen ons af wat dit betekent voor het college. Het inhoudelijke voorstel kwam van wethouder Dijkstra, het financiële deel van wethouder De Pee. Heeft het CDA nog wel vertrouwen in college? Waadhoeke wordt kennelijk een gemeente waar de rede vervangen is door politiek gewin. Daar voelen wij ons niet prettig bij.”

‘Calimero-gedrach’ - Hokken’s blog werd al snel opgepikt, wat ongetwijfeld de bedoeling was. Jochem Jan Zijlstra moet lachen als deze krant hem maandagmiddag belt voor een reactie. “Ja sorry, do bist de safolste al, ik wurd der in bytsje flau fan!”

Zijlstra is niet blij met de teksten van Hokken’. “Ik fyn it nochal wat. It bloch komt folsein foar harren eigen rekken. Want it liicht der net om. Yn petear sil dúdlik wurde moatte hoe’t wy dit ‘duide’ moatte.”

De kritiek bevreemdt Zijlstra vooral omdat SAM op de hoogte was van het voornemen van het CDA om de hand op de knip te houden. “Dit agindapunt soe op 28 maaie behannele wurde. Dat is net trochgien doe. Mar foar die tiid hiene wy ús foarstel al klear en de wrâld ynstjoerd. SAM wist der al twa wike fan. It hie Hokken sierd at er dit earder, of yn elts gefal yn de riedsgearkomste oan de oarder steld hie. Ynstee fan dit yn de emoasje - drekst nei ôfrin fan de gearkomste - op de eigen webside skriuwe. Wa naait wa hjir no?”

Zijlstra zou maandagavond contact opnemen met Sjoerd-Simon Kuipers, fractievoorzitter van SAM, om de blog te bespreken. “Wy sille dit beprate moatte, mar nochris, dit is foar harren rekken. De útkomst is foar SAM teloarstellend, mar om jo dan sa ôf te reagearjen... It docht my in bytsje tinken oan Calimero-gedrach.”

Zie ook artikel: 'CDA steekt stokje voor extra biodiversiteit'

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns