Nieuws

Schultz: ’Zorgen boeren over status Bildtdijken onnodig’

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Minister Melanie Schultz van Haegen heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat Bildtse agrariërs zich onnodig zorgen maken over de gevolgen van het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht. Volgens de minister is het niet kunnen uitoefenen van bedrijvigheid ”geenszins de bedoeling, en die zorg neem ik graag weg.”

Door Gerard de Jong - Schultz van Haegen reageert met de brief op Kamervragen, die gesteld zijn naar aanleiding van het aanwijzen van de Oude- en Nieuwebildtdijk en het gebied ertussen als beschermd dorpsgezicht. Bildtse agrariërs maken zich grote zorgen over de gevolgen van de aanwijzing.
Dat is niet nodig, zo schreef minister Schultz vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wijst erop dat er in de 468 beschermde stadsen dorpsgezichten geen problemen zijn, en benadrukt het unieke karakter van de Bildtdijken. ”De Bildtdijken zijn als polderlandschap bijzonder als enige inpoldering aan zee, met een gave en kenmerkende samenhang van lange dijken, een zeer open landschap en een uitzonderlijke positie en spreiding van de bebouwing,” zo schrijft Schultz aan de Tweede Kamer. ”Een aanwijzing heeft tot doel de cultuurhistorische waarde van een gebied te behouden, te versterken en te benutten bij ontwikkelingen.
Een status als beschermd gezicht betekent dus niet dat veranderingen niet meer mogelijk zijn.” Beperking van de bedrijfsvoering van agrariërs is volgens Schultz ’geenszins de bedoeling’: ”Die zorg neem ik graag weg. In Nederland zijn meer beschermde dorpsgezichten aangewezen waarin zich boerenerven en agrarische gronden bevinden en waar de agrarische bedrijfsvoering zonder problemen doorgang vindt.”
De minister haalt aan dat de rechter onlangs eveneens oordeelde dat bezwaren vanwege een vermeend ’slot op het gebied’ ongegrond zijn, maar wil graag in dialoog met de agrariërs. ”Het laat onverlet dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokkenen en de gemeente heeft aangeboden mee te willen denken met de inpassing van ontwikkelingen in de Bildtdijken.”

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl