Nieuws

Sfeer van de Provence op het Bildt

Door de redactie van de Bildtse Post

Velen laten dit jaar al dan niet gedwongen een vakantie in het buitenland aan zich voorbijgaan. Wie langs de Nieuwebildtdijk rijdt waant zich echter even in de Provence: daar heeft agrariër Alco de Jong een flinke strook Phacelia (ook wel Bijenbrood) ingezaaid.

Het is ingezaaid als groenbemester en bodemverbeteraar voor de zware klei. Akkerbouwers zijn verplicht om een deel van hun areaal in te zaaien met groenbemesters. Dit bloeit mooi, is fleurig en bovendien goed voor de bijen, hommels en andere insecten.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl