Nieuws

‘Skite in ’n kedootsy’?

Door de redactie van de Bildtse Post

De frou op de Bildtse pooster fan de nije taalkampanje fan Waadhoeke sait: ‘Skite in ’n kedootsy’. Wat spelling angaat korrekt, en je kinne je d’r wat bij foorstelle. Maar is ’t wel ’n Bildts sechy?

Gyn Bilkert het d’r fan hoord. Sonder útsondering binne de reaksys op ’n facebook-bericht fan Bildts Aigene met de pooster, dat gyneen dut sechy kin. In ‘De beste fisser ontkomt wel ‘s ’n aaltsy’, ’t boek fan Sytse Buwalda dat 750 (!) Bildtse sechys en útdrukkings fersamelt, komt ’t niet foor.

Hoe komt ’t dan op deuze pooster, die’t ’t Bildts útdrage mot, telânde? Stjabuurtster Andries Hogenhuis oppert dat ’t fan de website www.mijnwoordenboek.nl plokt is. Op die site kin elkeneen die’t dat wil woorden en sechys toefoege an allerhande talen en dialekten in Nederland. Wie’t ’t der op set het is onbekind, maar ’t Bildts op die website sit stikfol fouten.

Nafraag leert dat Hogenhuis gelyk het. Neffens projektlaider Niels Krommendijk fan reklamebero Big ID út Luwt hewwe se ’t sechy fan mijnwoordenboek.nl, deur derop te googlen. Krommendijk sait in ’n reaksy dat se ’t graag goed doen wille, en d’r bij feerdere Bildtse útterings in de kampanje om dinke sille. Bildts Aigene - dat in ’t taalplatform fan de gemeente sit - het de tekst foorôf niet sien, folgens Ali Bronger.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl