Nieuws

‘Verkwansel ons landschap niet’

Speciale sessie over landschapsbeleid na veel vragen raad

Door de redactie van de Bildtse Post

Er komt een extra sessie over het landschapsbeleid van Waadhoeke. Raadsleden hadden donderdag veel vragen over een recente aanpassing in het beleid. Het college van b. en w. introduceerde een B-categorie voor bepaalde gebieden, waar agrariërs het landschap minder strikt hoeven te beschermen. Meerdere fracties waren onaangenaam verrast.

Door Gerard de Jong - Wethouder Caroline de Pee zei tijdens de online gemeenteraad alle vragen niet zomaar te kunnen beantwoorden. Ze stelde daarom voor een speciale sessie te beleggen. De raadsleden gingen daar mee akkoord.

Punt van zorg van de raadsleden is het onlangs gewijzigde landschapsbeleid van Waadhoeke. Er was altijd een A-categorie van kavels en land waar agrariërs voor de bescherming ervan moesten zorgen. Door nu ook een B-categorie te introduceren wordt het voor boeren makkelijker daar aan te voldoen, maar raadsleden vrezen dat het karakter van het landschap – met name tussen Franeker en Harlingen – in het geding is.

In het Friesch Dagblad noemde Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland de plannen vorige week “een ramp”, zo haalde raadslid Dit Bloem (ChristenUnie) aan. “We mogen ons landschap niet ontdoen van de meest waardevolle elementen. Het mag niet verkwanseld worden. Wat weg is, krijgen we nooit meer terug.”

Ook Hanna van der Werff van SAM Waadhoeke wilde het naadje van de kous weten. Ze wees erop dat nog maar zes jaar geleden de gemeente Franekeradeel voor bescherming gekozen had van percelen die nu in de nieuwe B-categorie vallen. “Destijds waren er geen protesten van boeren, het is toen door de raad goedgekeurd. En nu verandert het weer. Hoe kan dat nou?”

Wethouder De Pee zei de vragen te begrijpen. “Herverkaveling is het laatste onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Het behoud van de culturele waarden is een heel belangrijk uitgangspunt, maar het moet wel in een bredere context gezien worden.” Ze stelde voor een aparte sessie te houden.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl