Nieuws

Speulenderwiis met Bildtse taalpuzzeltsys an ‘e gang

Door de redactie van de Bildtse Post

Op donderdegoverdâg 31 oktober binne de kines fan groep 5 fan De Syl op Ouwe-Syl tegaar met Sonja Nauta an ’t Bildts taalpuzzelen weest.

Sonja Nauta met de kines fan groep 5 fan De Syl

Sonja Nauta is skriifster fan Bildtse kynderboeken en ferhalen, en sont kort ok maker fan Bildtse woordpuzzels, met ’n aigen puzzelrubryk in de Bildtse Post.

In opdracht fan de Kemissy Meertalighyd fan gemeente Waddenhoek maakte Sonja 50 taalpuzzeltsys spesjaal foor kines. Op skoal kinne se brúkt worre as “taaltussendeurtsy” fan ’t gebrúklike lesprogram. Dus even wat âns. In interaksy met de leerkracht en de ândere (meer)talige kines út ‘e groep kinne kines op deuze menier hur Bildtse woordeskat prikkele en stimulere.

Tidens de puzzelsessy donderdeg fiel op dat elk kynd syn aigen Bildtse of Frise taaltalent insette om tot ’n goed antwoord te kommen. Om de Bildtse woordpuzzel nag beter te onthouwen en te begripen worde d’r ’n ôfbeelding fan ’t antwoord op ’t digibôrd bekeken. Deuze taalpuzzeltsys binne te finen op www.meertalighyd.nl

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl