Nieuws

‘Stembureaus Waadhoeke niet goed toegankelijk’

Door de redactie van de Bildtse Post

Van de 39 stembureaus in gemeente Waadhoeke voldoen er 32 niet helemaal aan de wettelijk vastgestelde toegankelijkheidscriteria voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Ongehinderd, in een gang langs de stembureaus in de gemeente. Omdat er echter nauwelijks klachten zijn heeft de gemeente besloten het voorlopig zo te laten. De aanstaande ‘anderhalvemeterverkiezingen’ volgend jaar zorgen voor extra hoofdbrekens.

Door Gerard de Jong - Sinds 2019 stelt de Kieswet dat burgemeester en wethouders er zorg voor moeten dragen dat alle stemlokalen zo zijn gelegen, ingericht en uitgerust dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Uit het onderzoek van Ongehinderd blijkt dat het gros van de stembureaus in de gemeente hier niet voldoende op is toegerust.

Geen klachten - Waadhoeke telt 39 stembureaus, die veelal in dorpshuizen of sociëteiten gevestigd zijn. Zes van de 39 voldoen voor 100% aan de toegankelijkheidsregels, 32 niet of onvoldoende. Eentje kon wegens nieuwbouw niet onderzocht worden.

De gemeente gaat vooralsnog niet over tot verandering. “Het nu aanpassen van de stembureaus brengt hoge kosten met zich mee, terwijl wij tot nu geen klachten binnen hebben gekregen over de toegankelijkheid. Wij hebben daarom besloten om de huidige situatie zo te laten,” zo schrijft burgemeester Marga Waanders in een memo aan de gemeenteraad.

Meer onderzoek - “Op dit moment zijn wij bezig met een meerjarig onderhoudsplan en wordt de toegankelijkheid van de dorpshuizen hierin meegenomen. Wij gaan onderzoeken of er meer dorpshuizen als stembureau kunnen worden ingedeeld zodat de toegankelijkheid kan worden gewaarborgd. Uiteraard is er de nodige aandacht voor inwoners met een beperking, tijdens verkiezingen.
De resultaten van de onderzoeken staan in een app en website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van onze stembureaus. Door middel van het project Automaatje, de hulpvaardigheid van de voorzitters van het stembureau en kleine aanpassingen door de beheerders van iedere locatie wordt de toegankelijkheid op die dag zoveel mogelijk verbeterd.”

1.5 meter verkiezing - In maart 2021 is de eerstvolgende gang naar de stembus, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dit worden door corona voor het eerst ‘anderhalvemeterverkiezingen’. Voor een goede organisatie hiervan krijgt de gemeente financiële compensatie van het Rijk. “Om het verloop van de verkiezingen goed te laten verlopen is de
mogelijkheid reëel dat zorginstellingen niet beschikbaar zijn om daar een stemlokaal in te richten. Voor deze zorginstellingen zal indien mogelijk een mobiel stembureau worden ingericht zodat de bewoners toch in hun eigen omgeving kunnen stemmen,” aldus de burgemeester.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl