Nieuws

’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke: een nieuwe Bildtse geschiedenis

Door de redactie van de Bildtse Post

Een nieuwe Bildtse geschiedenis. De ondertitel van het nieuwe boek van dr. Kees Kuiken spreekt van een ‘biografie’ van ’t Bildt, van 7500 jaar geleden tot nu. Het boek, dat dit najaar uitkomt bij Wijdemeer in Dokkum, is een bijgewerkte – en waar nodig verbeterde – combinatie van Kuikens proefschrift ‘Het Bildt is geen eiland’ (2013, uitverkocht) en het vervolgboek ‘Van Broedertrouw tot Bildtweb’ (2014).

De laatste wadvissers van de Westhoek in 1970 (foto uit ’t Bildt compleet).

In plaats van het theoretische eerste hoofdstuk van het proefschrift bevat het een kritisch overzicht van wat we nu weten over ’t Bildt vóór 1398, met de veelzeggende ondertitel: ‘sporen en dwaalsporen’.

De volgende hoofdstukken beschrijven de tijd van ‘aanwas, schouten en schikkingen’ (1398-1506), de inrichting van de polder (1505-1555), de groei en bloei van het boerenpatriciaat (1550-1650), de ‘aristocratische graanrepubliek’ van de Van Harens c.s. (1650-1750), Verlichting en democratisering (1748-1851), de eeuw van de Bildtsche Courant (1869-1963) en de tijd van de Bildtse Beweging, inclusief het wel en wee van het Bildts, de Bilkerts en hun Bildtgevoel in de gemeente Waadhoeke.

‘’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke’ bevat naast noten en bijlagen, met onder meer een overzicht van de vindplaatsen van Bildtse bronnen in het archief van Waadhoeke, een uitvoerige bibliografie. Het boek is fraai – en gedeeltelijk in kleur – geïllustreerd, zoals van Wijdemeer mag worden verwacht. Vanaf het najaar is het verkrijgbaar in de boekhandel en op www.wijdemeer.nl.

In het laatste nummer van de Bildtse Post, op 30 juni, een exclusieve voorpublicatie uit het boek.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl