Nieuws

Froubuurt geeft plek aan acht arbeidsmigranten

“’t Kontakt is opperflakkig maar hartlik’

Door de redactie van de Bildtse Post

Froubuurt biedt in een pand aan de Hamerenweg plaats aan acht arbeidsmigranten. In de kantoorruimte bij een bedrijfspand zitten voornamelijk Oost-Europese migranten die in de regio werken. Gemeente Waadhoeke paste het nieuwe protocol toe om samen met het dorp, de buren en werkgever AB Fryslân het draagvlak voor de komst van de migranten te toetsen. Ruurd Tadema van Dorpsbelang Froubuurt is positief over hoe dit is opgepakt.

Door Gerard de Jong -  De huisvesting van arbeidsmigranten was tot voor kort een hoofdpijndossier voor gemeente Waadhoeke. Dorpen zijn niet altijd blij met hun komst en vrezen overlast. Een plan voor het huisvesten van 36 arbeidsmigranten in Groot Terhorne in Bitgummole sneuvelde nadat dorpsbelang tegen was. In Oosterbierum en Berltsum was eerder beroering over het gebrek aan handhaving van de gemeente.

Eind 2018 trok de gemeente het voormalige beleid in en kwam men met nieuwe regels. In één straat mag niet meer dan 10% van de woningen door migranten bewoond worden, maar meer opvang in het buitengebied wordt gestimuleerd.

Waar Waadhoeke vooral meer op inzet, na eerdere teleurstellingen, is beter overleg tussen alle betrokkenen. Er moet draagvlak voor zijn. In Vrouwenparochie is groen licht gegeven aan de huisvesting van acht mensen in een kantoorpand bij een bedrijf aan de Hamerenweg. Plaatselijk Belang Vrouwenparochie was daar bij betrokken.

“Fooral in klaine dorpen sou d’r skeefgroei ontstaan kinne, met ’n onevenredig tal migranten op ’t tal inweuners. Dat kin, met deur de taal, tot problemen laide,” zegt voorzitter Ruurd Tadema van dorpsbelang. “Onder de fijf migranten is ’t frij, maar at een 5 tot 8 mînsen húsfeste wil, mot d’r akkoord weze fan dorpsbelang en de buren. Boven de acht mot ’t hele dorp inskakeld worre. Hier gong ’t om acht. Wij binne as dorpsbelang útnoadigd foor overlêg, tegaar met de buren en werkgever AB Fryslân. Omdat ’t om ’t búttengebied gaat, mosten wij adfys útbringe an de provînsy.”

In heel Waadhoeke zouden naar schatting tussen de 1500 en 2200 arbeidsmigranten zijn. Hoeveel het er precies zijn is niet bekend. “Dat blyft wat skimmig,” zegt Tadema. “D’r binne ok goenent die’t maar ’n paar maanden werke, die hoeve hur niet in te skriven in de gemeente. Der is moeilik fat op te krijen. Maar se motte al plak hewwe.”

Dorpsbelang bracht een positief advies uit. “De buren waren in dut gefal laidend foor ôns. En sij waren posityf. De migranten binne fryndlik: se groete je, make ’n praatsy. Metdoen an ’t fereningsleven in ’t dorp sit d’r faak niet in. Dat se allegaar lid worre fan dorpsbelang of de sportklup is ’n utopy! Maar fryndlik omgaan met nander is al heel wat. ’t Kontakt is opperflakkig maar hartlik.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl