Nieuws

Twee bedrijven Waadhoeke leveren diensten en goederen duurzaamheidsactie

Door de redactie van de Bildtse Post

Twee lokale bedrijven uit Waadhoeke doen mee aan de inkoopactie duurzaamheid van de gemeente en winstuitjewoning.nl. Een beetje karig, vond VVD’er Joke Osinga donderdag tijdens de raad, maar volgens wethouder Jan Dijkstra kan niet ieder installatiebedrijf leveren wat er gevraagd wordt.

Door Gerard de Jong - De VVD wilde bij monde van fractievoorzitter Joke Osinga weten of, en zo ja hoeveel, lokale ondernemers gevraagd zijn om de goederen en diensten die via de actie aangeschaft kunnen worden, te leveren. Het gaat dan om het goedkoop of met korting aanschaffen van o.a. vloerisolatie, zonnepanelen, isolatie of het zuiniger inregelen van de hr-ketel, waar consumenten op kunnen intekenen, al dan niet met een goedkope lening of subsidie.

Wethouder Jan Dijkstra zei dat twee lokale bedrijven zich hebben aangemeld. Hij gaf aan dat de gemeente alle bedrijven in de sector heeft benaderd, en dat winstuitjewoning.nl dat later ook nog eens heeft gedaan via mail en telefoon.

VVD’er Osinga was teleurgesteld over het geringe aantal bedrijven dat zich had aangemeld. Zij had signalen gekregen dat het bedrijfsleven zich gepasseerd voelde. Wethouder Jan Dijkstra gaf aan dat er alles aan gedaan is de bedrijven aan boord te krijgen. “Der wiene earst hast net genôch bedriuwen dy’t meidwaan woene, doe hawwe wy it nochris probearre se safier te krijen. Mar net elts bedriuw soe meidwaan kinne. Jo moatte wol leverje kinne. En dat kin mei dizze aksje om tûzenen oanfragen gean. Gelokkich binne der twa bedriuwen yn ús gemeente dy’t ree binne dat te dwaan.”

Osinga zei blij te zijn dat de twee bedrijven zich gemeld hebben, maar vond het wel wat karig. “De actie lijkt niet succesvol geland bij onze ondernemers. Ik hoop dat geëvalueerd wordt hoe dat kan.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:



Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns



Buienradar.nl