Nieuws

Twee coronabesmettingen in Beuckelaer St.-Anna

Door de redactie van de Bildtse Post

In verzorgingscentrum Beuckelaer in St.-Annaparochie zijn twee bewoners besmet met het coronavirus. Het verzorgingshuis heeft de afdeling geïsoleerd, enkele medewerkers worden ook getest op het virus.

De besmettingen kwamen woensdag aan het licht. Het verzorgingscentrum heeft daarop direct verregaande maatregelen getroffen. De twee patiënten wonen op afdeling ‘Fioel Groen’. Deze afdeling wordt geïsoleerd van de rest van het centrum. Zes personeelsleden zijn inmiddels ook getest op het virus; de uitslagen hiervan worden morgen bekend.

Volgens directeur Atsy Tadema grijpt het nieuws in, bij bewoners en personeel. “’t Het groate impakt op ’t personeel en de beweuners. Wij prebere ’t hoofd koel te houwen. Maar je konnen d’r op wachte. D’r binne in de regio al meer die’t ’t hewwe, maar dat hore je niet. Fanút ’t oogpunt fan transparânsy make wij ’t bekind.”

Tadema zegt dat ze er op moest aandringen om het personeel te laten testen. “De testkapasiteit is gewoan te klain, dat waar nag ’n hele haister. Soa’t ’t nou staat kinne alle personeelsleden op 6 april testen worre.”

De afdeling is hermetisch afgesloten van de rest van het centrum. “Wij doen d’r alles an om krúsbesmetting te foorkomen. De Beuckelaer waar al twee weken ôfsloaten fan de búttenwereld, maar soa sien je: dut firus fynt overal syn pâd.”

Voorlopig krijgt het zorgcentrum elke dag genoeg beschermingsmateriaal. “Je binne as ’t ware op rantsoen. Elke dâg motte je deurgeve wat je norig hewwe, en dan krije je ’n dâg later ’n pakket met beskermende kleren en môndkappys. Dat is ant nou toe krekt genôg weest.”

Voor het personeel zijn het zware tijden. “’t Levert spanning op. En foor de frôly an ’t bêd is ’t ok heftig. Helendal omdat 't werken in beskermende kleren fermoeiend en swaar is; je swete je doad in dat spul.”

Tadema roemt wel het grote aanbod van hulp uit de omgeving. “Soa’n soad mînsen hewwe hur al anmelden om ôns te helpen, om wat te doen. Der sille wy aansen dankber gebrúk fan make motte. Wij houwe de moed d’r in en de kop d’rfoor.”


Tags: Corona

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl