Nieuws

Uitkijktoren bij Westhoek, haven bij Zwarte Haan

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Grote plannen voor Noordwest- Fryslân. Een uitkijktoren bij Westhoek en een binnenhaventje bij Zwarte Haan. Het is zomaar een greep uit het ambitieuze ‘Masterplan Westergo’s Waddenroutes’. De plannen werden maandagavond in Oosterbierum toegelicht.

De plannen zijn afkomstig van programmabureau De Ried Mar, een samenwerking van enkele ondernemers en bureaus. Zij zien kansen om voor miljoenen in de regio te investeren. De avond in Oosterbierum werd georganiseerd door de statenfractie en regionale afdelingen van de FNP, en Frije Bilkerts. Er ligt voor liefst € 12.5 miljoen aan plannen op tafel, maar de aanwezigen waren het maandag eens dat al die plannen tot één geheel gesmeed moeten worden. De kans op subsidie en investeerders neemt daardoor toe. De bedenkers hebben grote plannen met Westhoek. Die plek moet uitnodigender worden voor toeristen en recreanten. Een uitkijktoren – binnenof buitendijks – kan de “beleefbaarheid van UNESCO Werelderfgoed de Wadden spectaculair worden  vergroot,”
zo denkt Read Mar. Kosten hiervoor worden geschat op € 235.000. Er zou een bezoekerscentrum à € 255.000 bij moeten komen. Voor Zwarte Haan heeft de groep iets anders bedacht: die plek moet weer per boot bereikbaar worden met een binnenhaventje met aanlegplaatsen voor kleine bootjes. De vispassage wordt hierbij niet uit het oog verloren. Kosten van dit project zouden zo’n € 647.000 bedragen.
Of de plannen doorgaan is een tweede, maar de bedenkers zijn vol vertrouwen. De haalbaarheid van de projecten zal eerst verder worden onderzocht. Een symposium moet daar over  enkele weken meer duidelijkheid over geven.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl