Nieuws

Unieke Bildtse ‘bevrijdingslap’ te zien in Beuckelaer

Door de redactie van de Bildtse Post

Ze werkte er een jaar lang aan, maar het resultaat mag er zijn. Baukje Brouwers-Marra borduurde een Bildtse ‘bevrijdingslap’, een uniek doek ter herinnering aan 75 jaar bevrijding. Voor Baukje was het niet alleen een groot borduurwerk, het leidde ook tot een ontdekkingstocht door de Bildtse oorlogsgeschiedenis. De lap hangt momenteel in Beuckelaer, in St.-Anna.

De bevrijdingslap van Baukje Brouwers-Marra. (foto: Jan Bonefaas)

Door Gerard de Jong - “Ik hew hele enthoesjaste bewonderers in Beuckelaer,” zegt Baukje Marra lachend. Marra, van Nij Altoenae, is thuiszorgmedewerker en heeft cliënten in het verzorgingscentrum. Een van hen, mevrouw Lub, vond het werk zo bijzonder dat ze de Bildtse Post belde om er aandacht voor te vragen.

Baukje borduurt graag en veel, maar dit Bildtse werk was ook voor haar een groot project. “’t Patroan worde anboaden op facebook. ’t Is maakt deur Jan Houtman, ’n bekind ontwerper. Elke week kwam d’r ’n stikky fan ’t patroan online. Soa hew ik fyftig weken lang alle weken ’n stik doen kinnen. In ’t begin wete je niet wat ’t worre sil. Op ’n gegeven momint docht ik: dut het wel wat. ’t Worde ’n soort befrijdingslap.”

Het patroon ging alleen over Gelderland, dus dat moest anders. “Der hew ik niet soafeul met, ik bin ’n rasechte Bilkert. Dus doe docht ik: wat kin ik d’r in doen? Om ’t foor mij interessant te maken most ’t fansels over ’t Bildt gaan. Doe hew ik ondersocht wat hier allegaar gebeurd is in de oorlog. Ik werk as thússorger ’n prot met ouwere mînsen, de perfekte doelgroep. En soa begon ’t bâltsy te rôlen. De overfal op ’t persoansregister fan de gemeente befoorbeeld, dat maakte diepe indruk. En ik kwam in ânraking met Bildts Aigene. Ik hew der boeken lezen over de Bildtse geskidenis. En jim hewwe as krant ok geweldig holpen met jim sery oorlogsferhalen om de herdinking fan 75 jaar befrijding hine, die hew ik allegaar bewaard.”

De keuze was gemaakt: het zou een Bildtse bevrijdingslap worden. “D’r groat boven staat ‘gemeente ’t Bildt, 1505-2017’. Dat hew ik met opset koazen, met 2017 as leste jaar dat de gemeente selsstandig waar. D-day komt foorbij, krekt as 15 april 1945, de dâg fan de befrijding hier.”

Baukje veranderde de Nederlandse tekst ook in het Bildts. “ Op ’t oorspronklike patroan ston de sin ‘Nederland herleeft’. Der hew ik ‘Ons frijhyd ontstaan út ôfbrokene levens’ foor koazen, dat is meer fan hier. Ok ’t fersy ‘Ik heb u lief mijn Nederland’ hew ik anpast; der hew ik ’t eerste en fijfde koeplet fan ’t Bildts Folksliet foor in ’t plak daan. ’t Karakter fan de Bilkert sit der soa mooi in fyn ik, fooral in ’t fijfde koeplet. ‘t Wrotten, ôns taaltsy, recht foor syn raap: dat is de Bilkert. Aldert Cuperus het ’t Bildts foor mij nakeken, ’t mot d’r al goed op fansels.”

De lap bracht nog iets op: een verloren gewaand borduurpatroon van het Bildtse gemeentewapen kwam weer boven water. “Dat is tegaar met Bildts Aigene lukt. Ik wist dat ’t d’r weze most, maar wêr wisten wij niet. ’n Oproep het dat weer foor ’t licht brocht.”

Nu hangt de lap dus in Beuckelaer aan de muur. Baukje: “De lap sou na ‘Gedinke en foorútsien’ gaan, ’t theaterstik dat an de Ouwe-Dyk opfoerd worde sou. Dat gong deur korona niet deur. Doe waren d’r goenent die’t him wel in Beuckelaer sien wouwen. Ik hew him d’r op de saterdeg brocht, doe’t avens ‘De Kraak van de Kluis’ opfoerd worde en de beweuners fan Beuckelaer dat metnander bekeken. ’t Past d’r presys bij.”

Een jaar lang werken aan één lap, hoeveel uren zijn dat opgeteld wel niet? “Dat weet ik echt niet, ik hew gyn idee. Ik sat d’r betiden ant twee uur nachts an te werken, dan gong ik d’r helendal in op! Fan ’e seumer bin ik wel even klaar weest met borduren, dat mâgst best wete. Maar ‘t begint dos weer te kribelen, ik hew al ’n nij projekt op ’t oog.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl