Nieuws

Verdriedubbeling huur brengt SSS aan rand van de afgrond

Door de redactie van de Bildtse Post

Een structureel tekort van € 10.000, een grote teruggang van het aantal leden, en bestuursfuncties die maar niet ingevuld worden: het is 5 voor 12 voor de 106-jarige gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren. De keurgroep is opgeheven en men zoekt naarstig naar sponsoring en nieuwe leden. Als er deze zomer geen oplossing komt voor de financiële tekorten dan valt na 106 jaar definitief het doek voor SSS St.-Annaparochie.

Door Gerard de Jong - De vereniging stuurde vorige week een ‘slechtnieuwsbrief’ naar de leden. “Wij kinne ’t niet mooier make as ’t is, de saken staan d’r dramatys foor,” zegt bestuurslid Stien Swart. Ze heeft zich nog niet neergelegd bij het einde van de vereniging, maar de club zit met de handen in het haar. Als er deze zomer geen nieuw perspectief komt, is het over en uit. “SSS bestaat ferdory sont 1914. Dan wille je d’r dos alles an doen om foor te kommen dat ’t ophout?”

Verdriedubbeling huur - Het bestuur legt in de brief de vinger op de zere plek: “De laatste jaren hebben zich vooral gekenmerkt door tegenslagen, waarbij de grootste toch de afbraak van de gymnastiekzaal bij obs ’t Fonnemint is geweest.” De gymzaal naast de basisschool moest worden afgebroken. Er wordt nu gegymd in een prachtige nieuwe zaal in de Bildtse Slag, maar de huur werd ook verdriedubbeld. Voor de eerste jaren erna kreeg men een afbouwregeling met wat extra subsidie van de gemeente, maar die is nu achter de rug. De kosten zijn niet meer op te brengen voor SSS, dat te maken krijgt met een structureel tekort van € 10.000 op jaarbasis.

Tel daarbij een drastisch tekort aan (bestuurs-)leden op, en SSS bevindt zich aan de rand van de afgrond. Swart: “Wij hewwe met de gemeente praat. Der binne op korte termyn nag al wat mooglikheden, maar om ’t struktureel op orde te krijen is d’r echt meer norig.”

Afscheid keurgroep - SSS heeft nu “met pijn in het hart” besloten afscheid te nemen van de keurgroep van juf Elcke; het is niet meer te betalen. In de brief verwijzen ze de keurleden, die twee keer per week en op een hoger niveau gymmen, door naar SGC Stiens of Gymnastiekvereniging Berlikum. “’t Rekreätive gymnestiken is dos de basis, dat mot hier blive. ’t Is ok ’n opstap foor ’n soad kines die’t later ’n andere sport kieze. Se beginne met gym. ’t Is foor ’n prot kines de eerste kinnismaking met sport,” zegt Swart.

Daling ledenaantal - Ook een flinke tegenvaller is de grote daling in het aantal leden. “Fan 2016 ôf binne wij fan 120 naar 68 leden gaan. Wij wisten dat krimp toeslaan sou, maar ’t is bot genôg. Hoe kin ’t dat ’n dorp as St.-Anne gyn stabile gymferening hewwe kin? Dat hore wij heel faak. Maar d’r is ’n prot konkurrînsy op sportgebied. Sponsoring is bij gymmestyk al moeilik, wij hewwe gyn shirtsponsoring of kantine foor ekstra inkomsten. Maar ’t is de saalhuur die’t ôns de nek omdraait. Dat is wrang ja: ’n prachtige nije saal, maar te duur foor de ferening om te overleven. Wij hope dat mînsen hur melde om SSS overeand te houwen.”

Wie de vereniging wil helpen kan zich aanmelden bij bestuursleden Stien Swart of Fenna Grijpma. Meer informatie: www.gymverenigingsss.nl

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl