Nieuws

‘Verkeersveiligheid St.-Anna op de kaart zetten’

Door de redactie van de Bildtse Post

Het is hoog tijd voor maatregelen om de verkeersveiligheid in St.-Annaparochie te verbeteren. Met name enkele drukke kruispunten zijn velen een doorn in het oog. Raads- en Statenleden van ChristenUnie en FNP waren vanochtend in St.-Anna om de situatie te bespreken en te bekijken. Daarbij waren ook de beide lagere scholen ’t Fonnemint en de Slotschool, Plaatselijk Belang St.-Anna en OV St.-Anna Vooruit vertegenwoordigd.

De bijeenkomst, in eetcafé De Smalle Kant, werd gehouden op initiatief van Roelof Santing. De Stannebuurtster (schaduwfractielid van de ChristenUnie in Waadhoeke) ervaart dagelijks het te hard rijden door het centrum van het dorp en de onveilige situatie voor met name schoolkinderen als ze moeten oversteken.

Omdat zowel de Van Harenstraat als de Hemmemaweg/Warmoesstraat provinciale wegen zijn, waren er naast raadsleden ook Statenleden van ChristenUnie en FNP aanwezig. Ze maakten een gang langs gevaarlijke kruispunten en kregen bij Campus Middelsee van leerlingen te horen hoe zij over de verkeerssituatie denken.

De aanwezigen waren het er over eens dat er iets moet gebeuren. Afgesproken is dat de provinciale politici het onderwerp zullen oppakken, al zal het dorp uiteindelijk zelf via inspraak moeten aangeven wat het wil.

 

Meer hierover in de Bildtse Post van komende week.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl