Nieuws

‘Verkeersveiligheid St.-Anna op de kaart zetten’

Door de redactie van de Bildtse Post

Het is hoog tijd voor maatregelen om de verkeersveiligheid in St.-Annaparochie te verbeteren. Met name enkele drukke kruispunten zijn velen een doorn in het oog. Raads- en Statenleden van ChristenUnie en FNP waren woensdagochtend in St.-Anna om de situatie te bespreken en te bekijken. Daarbij waren ook de beide lagere scholen ’t Fonnemint en de Slotschool, Plaatselijk Belang St.-Anna en OV St.-Anna Vooruit vertegenwoordigd.

De delegatie tijdens een gang langs gevaarlijke kruispunten.

Door Gerard de Jong -  De bijeenkomst, in eetcafé De Smalle Kant, werd gehouden op initiatief van Roelof Santing. De Stannebuurtster (schaduwfractielid van de ChristenUnie in Waadhoeke) ervaart dagelijks het te hard rijden door het centrum van het dorp en de onveilige situatie voor met name schoolkinderen als ze moeten oversteken. De delegatie bekeek na het overleg de kruispunten Beuckelaerstraat/Van Harenstraat, de kruising bij de Van Harenskerk en Brandsmalaan/Warmoesstraat/Nassaustraat. Bij Campus Middelsee vertelden diverse scholieren over hun ervaringen op de fiets.

Omdat zowel de Van Harenstraat als de Hemmemaweg/Warmoesstraat provinciale wegen zijn, waren er naast raadsleden ook Statenleden van ChristenUnie en FNP aanwezig. Santing: “De kruispunten zijn gevaarlijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers, met name kinderen. Het zijn vaak de inwoners zelf die te hard rijden.”

Ook de lagere scholen vroegen aandacht voor de problematiek. Margriet Leeuw-Pijnakker, directeur van obs ’t Fonnemint, hekelt het harde rijden. “Het verkeer komt aan de oost- en zuidkant het dorp indenderen en gaat maar gestaag richting de toegestane 50 km/u. In 2017 hebben we ook al eens aan de bel getrokken. Toen hoorden we dat ‘shared space’ het probleem wel zou oplossen. Bovendien zouden onze leraren maar een cursus klaarover moeten doen. Daar pasten ze voor. ‘Moeten we dat er ook nog bij doen?’, was de reactie. De verantwoordelijkheid wordt afgeschoven en de politie kan weinig uitrichten.”

Ook de mogelijkheid van een rondweg – een idee dat vijftien jaar geleden al eens werd geopperd – kwam ter sprake, maar daar zien de ondernemers niets in. “’n Rôndweg sou de doadsteek foor ’t dorp betekene,” zei Johnny Ynema van OV St.-Anna Vooruit. Laas Douma (Plaatselijk belang): “Ut ondersoek blykt dat seker 25% fan ‘t deurgaande ferkeer ‘n ‘stop en shop’ maakt. Dat binne je dan kwyt.”

De aanwezigen waren het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. De Van Harenstraat inrichten als 30 km/u zone en zebrapaden aanleggen, bijvoorbeeld. Ook werd aandacht gevraagd voor de fietsers, die bij binnenkomst in het dorp bij alle vier de ingangen de weg over moeten steken. Afgesproken is dat de provinciale politici het onderwerp zullen oppakken. Al zal het dorp uiteindelijk zelf moeten kiezen wat het wil, vonden ook de politici.

Maar niets doen, dat kan niet meer, zei Santing. “Als er eerst een ongeluk moet plaatsvinden, dan wil ik niet degene zijn die de ouders uitlegt dat er niets is gebeurd, terwijl wij allemaal van de problematiek op de hoogte zijn. Ik moet er niet aan denken.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl