Nieuws

Versoberde herdenkingen op het Bildt

Door de redactie van de Bildtse Post

Vanochtend is in het voormalige gemeentehuis in St.-Annaparochie een sobere herdenkingsplechtigheid gehouden. Daar werd in klein gezelschap stilgestaan bij de gevallen verzetsstrijders, Indië-veteranen en militair Martijn Rosier. Vanavond volgen aangepaste herdenkingen op Ouwe-Syl en in St.-Jacob.

Toespraken waren er vanochtend van Piet Bil (veteranencomité) en Rendert Rosier. Er werden kransen gelegd bij de monumenten, o.a. door wethouder Nel Haarsma. Een verslag hiervan leest u woensdag in de Bildtse Post.

Herdenking Ouwe-Syl in kader van ‘Samen’ beleven

Op 4 mei wordt jaarlijks de dodenherdenking gehouden. Wat is vrijheid? Waar staan we bij stil? Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. We ervaren door de coronaperikelen aan de lijve dat onze vrijheid is ingeperkt. Daarom wordt er op Ouwe-Syl gehoor gegeven aan de landelijke oproep om de herdenking ‘op afstand’ nadrukkelijk ‘samen’ te beleven.

Op Ouwe-Syl wordt de herdenking als volgt gehouden. Op 4 mei wordt de gehele dag de Bildtse/Friese/Nederlandse vlag halfstok gehangen.

Van 19.45 tot 19.57 uur luidt de Julianaklok, waarbij om 19.58 uur door een trompettist het welbekende taptoesignaal klinkt. Bewoners wordt gevraagd dan naar buiten te komen (denkend aan de anderhalvemetermaatregel), voor het huis of langs de kant van de weg.

Om 20.00 uur is iedereen 2 minuten stil en daarna luidt de klok 4 keer. Dit is het startsein voor een viertal korpsleden op de Pyp om het Wilhelmus te spelen. Iedereen in het dorp wordt uitgenodigd om het eerste en het zesde couplet mee te zingen. Aansluitend slaat de klok nog enkele keren als afsluiting. Meer informatie staat op ouwe-syl.nl.

Kranslegging en trompetsignaal St.-Jacob

De traditionele 4 mei herdenking in St.-Jacobiparochie zal dit jaar versoberd plaatsvinden. Namens de gemeente wordt overdag een bloemstuk gelegd bij het monument bij de Groate Kerk, zonder verdere ceremonie c.q. toespraken. Daarvan wordt een filmopname gemaakt.

De 4 en 5 mei commissie legt namens de dorpsbelangen het Bildt om 20.00 uur een bloemstuk bij het monument bij de Groate kerk. Daarbij is een trompetblazer aanwezig die om 19.58 het ‘taptoe’-signaal blaast. Ook namens het Veteranencomité Het Bildt zal dan een bloemstuk worden gelegd.

Vervolgens gaan de commissieleden naar de begraafplaats, uiteraard met in achtneming van de bestaande regels, om daar de bloemstukken te leggen bij de negen graven van de omgekomen vliegeniers en twee bloemstukken bij de graven van de verzetsstrijders Kaper en Groeneveld.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl