Nieuws

Visitatie: Wonen NWF scoort op betaalbaarheid en leefbaarheid

Door de redactie van de Bildtse Post

Elke vier jaar worden de prestaties van woningcorporaties beoordeeld aan de hand van een visitatie. Wonen Noordwest Friesland is over de periode 2015-2018 beoordeeld. Op alle onderdelen scoort de corporatie gemiddeld een 8 of hoger gescoord.

De partijen waarderen de betrokkenheid en inzet van de corporatie binnen de regio, zo blijkt uit de visitatie. Er wordt geluisterd
naar de huurder en samen met partijen gewerkt aan een fijne leefomgeving en een goed thuis.

De prestaties van de corporatie zijn op een aantal gebieden beoordeeld: betaalbaarheid,
beschikbaarheid, kwaliteit en verduurzaming, wonen en zorg, huurdersparticipatie en tevredenheid en
leefbaarheid.
Daaruit komt naar voren dat 97% van de woningen van Wonen NWF betaalbaar is. “Er
wordt gezorgd voor een snelle huisvesting van urgente woningzoekenden en op het gebied van
wonen en zorg wordt in samenwerking met zorgpartijen en huurders maatwerk geleverd.
Op verzoek van de huurder zijn veel verbeteringen aan de woningen gerealiseerd. Op het gebied van
verduurzaming ligt de corporatie op koers naar gemiddeld label B in 2021.”

Ook de inzet van Wonen NWF op het gebied van leefbaarheid wordt hoog gewaardeerd. “De corporatie beschouwt ‘wonen’ als veel meer dan het voorzien in huisvesting en heeft aandacht voor de vitaliteit van de individuele dorpen. Wonen NWF speelt hierbij een voortrekkersrol in de regio en partijen worden actief opgezocht.”

Wonen NWF gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. “Het advies ‘Blijf doen wat je doet’ is de basis voor het vervolg. De corporatie blijft in gesprek met haar partners over
verantwoordelijkheden, gezamenlijke uitdagingen en experimenten. Met flair en lef!”

 ‘We zijn heel trots op deze resultaten vanuit de visitatie’ aldus Martine Huizinga, directeur-bestuurder
van de corporatie. “Samen met de medewerkers en onze partners in de regio werken we aan een fijn
en veilig thuis voor onze huurders. Wonen is meer dan alleen de woning. Het gaat ook om een
leefbare woonomgeving. Met flair en lef blijven we in gesprek met onze partners en gaan we
uitdagingen aan.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl