Nieuws

Vogelwacht brengt overlast steenmarters in kaart

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
De steenmarter rukt op. Niet alleen in het zuiden van de provincie, ook op het Bildt en omgeving worden steeds vaker vogelnesten leeggeroofd door vossen en marters.

“Het broedseizoen loopt weer naar het eind en we kunnen zo langzamerhand als vogelwacht de balans gaan opmaken. Ook dit jaar moesten wij  weer vaststellen, dat er weer verschillende nesten leeggeroofd zijn, waarschijnlijk door kraaien, meeuwen, maar ook door vossen en steenmarters,”  aldus Bauke Tuinhof van de vogelwacht.
“De toename van het aantal vossen en steenmarters bij ons in de regio heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er meer legsels verloren zijn gegaan  dan in de voorafgaande jaren. Naast het verlies van het broedsel, verliezen ook verschillende broedende vogels het leven, als zij op het nest worden  verrast.
Nu de kuikens de nesten hebben verlaten, zullen er ook ongetwijfeld weer slachtoffers gaan vallen, als prooi van de vos en steenmarter.” Jagers zien  in het veld regelmatig een steenmarter. Om een goed beeld te krijgen in hoeverre ook Noordwest-Fryslân geplaagd wordt door de steenmarter, gaat  Vogelwacht Het Oud-Bildt een inventarisatie maken. De steenmarteris een nachtdier en is actief van  zonsondergang tot zonsopgang. Ze leggen gemiddeld tussen de 3 en 5 kilometer af, maar kunnen gemakkelijk 10 tot 15 kilometer afleggen in een nacht. Ook binnen de bebouwde kom zijn de  steenmarters actief. Verschillende bezitters van kippen hebben dit al gemerkt, als ’s morgens blijkt dat er minder kippen zijn dan de avond te voren.  e prooi wordt door hun meegenomen naar hun nest, hol of schuilplaats.
Steenmarters mogen graag verblijven in schuren en hokken, maar ook in woningen worden ze met regelmaat waargenomen. Naast de schade die  ze veroorzaken, veroorzaakt ook rottende buit en uitwerpselen de nodige stank. Ook geparkeerde auto’s zijn soms het doelwit van een steenmarter.  De reuk van het rubber in het motorcompartiment van onze auto’s trekt de steenmarter aan en ze kunnen door te knagen aan rubberen leidingen de  nodige schade veroorzaken.
“Om een beter beeld te krijgen waar de steenmarter verblijft en de aantallen steenmarters die in onze regio aanwezig zijn, zouden wij, als jagersvereniging en vogelwacht, uw medewerking willen vragen en melding te doen, van de plaats waar u een steenmarter hebt gezien of weet waar hij zijn nest heeft.
U kunt uw melding of waarnemingen doorgeven aan de fauna coördinator Koos Herbrink, e-mail: herbrink17@hotmail.com

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl