Nieuws

Vrijwilligers Ouwe-Syl steken handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Door de redactie van de Bildtse Post

Zaterdag 29 mei blijkt uit een artikel in de LC, dat geluk niet in geld zit. Gemeente Waadhoeke staat, ook al is het bruto binnenlands product en opleidingsniveau er lager, op de nationale tevredenheidsladder op een verrassende derde plek. In Nederland is Waadhoeke zelfs koploper wat betreft vrijwilligerswerkers. Tijdens NLdoet wordt deze bewering in het voedselbos van Ouwe-Syl onderstreept.

Wethouder Jan Dijkstra (rechts) krijgt, tijdens de rondleiding door het Sylster voedselbos, tekst en uitleg van Bjorn Smid. (foto: Bertus Dijkstra)

Door Bertus Dijkstra - Op de tweede NLdoet dag is het ’s morgens een drukte van belang bij het in aanleg zijnde voedselbos op Ouwe-Syl. Zo’n 20 vrijwilliger staan bepakt en bezakt in werk tenue klaar om de werkinstructies tijdens het vroege bakje tot zich te nemen en om daarna aan de slag te gaan. Niet dat er op andere (zater)dagen iets te klagen valt over inzet van vrijwilligers, maar tijdens NLdoet blijkt nog meer waar de kracht van een kleine gemeenschap ligt.

Handen uit het t-shirt - Op een van de eerste aangename dagen sinds weken wordt - onder toeziend oog en met assistentie van wethouder Jan Dijkstra - overtollig ‘piipkruud’ verwijdert, boomstammen geschorst en nieuwe aanwas in het bos en in de grote vijver geplant. Na de werkbespreking trekt Dijkstra zijn trui uit en steekt de handen uit zijn t-shirt. Er worden boomstammen versjouwd en het teveel aan fluitenkruid verwijdert. Tussen de bedrijven door gaat de wethouder - die een regelmatige verschijning op ‘e Syl is - in gesprek met de noeste werkers.

Verbinding - Dijkstra zijn verbinding met Ouwe-Syl gaat terug naar 1872. Op de boerderij waar nu Freerk van der Schaar woont en werkt, zag zijn beppe het levenslicht. De voedselbosvrijwilligers ervaren hierin een parallel. In wat ze doen en waaraan ze plezier beleven, komt ook een gevoel van verbinding tot stand. Met Ouwe-Syl en met gelijkgestemden, dit is wat hen gelukkig maakt. Dat geluk niet in geld valt uit te drukken, weet ook Dijkstra: “Ik loop hier nou in ’t bos en hew met soafeul mînsen praten. Ik trek wat piipkruud út de grônd en krij prachtige gesprekken. Dat is wat ‘t geluk van de mînsen maakt, niet ’n prot sinten.”

Metnander en foornander - Nadat de wethouder die onder ander ‘taal’ in zijn portefeuille heeft, tijdens de koffiepauze van de jongste vrijwilliger Bjorn Smid een korte rondleiding door het voedselbos krijgt, wordt wat Dijkstra al wist in de Bildtse streektaal bevestigd: “Wat jim hier metnander in gang sette is soa geweldig, dat wil ik graag op meer plakken realisere. D’r binne ‘n prot dorpen der’t se dut ook wille, die motte hier ‘s even sien. Der kinne se wat fan lere. Ouwe-Syl is ‘n hartstikke aktyf dorp, de mînsen binne met hur gemeenskap en omgeving doende. Dat doen se met sport, dat doen se bij de Aerden Plaats en dat late se ok met dut foedselbos sien.”

Het voedselbos krijgt, dankzij inzet van dorpsgenoten, steeds meer vorm en kleur. De kracht om dit te kunnen realiseren zit hem in ‘metnander en foornander’. Zo ging het al voor deze NLdoet dag, en zo zal het ook blijven. Initiatiefnemer Jan de Vries hoeft maar een appje in de groepsapp te plaatsen, en een arsenaal aan vrijwilligers staat paraat om te helpen. Dat is op Ouwe-Syl zo, maar in de rest van deze bijzondere kustgemeente werkt dat net zo. En daar mogen de Waadhoekers best trots op zijn.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl