Nieuws

Waadhoeke aan de slag met nieuw verkeersplan

Door de redactie van de Bildtse Post

Gemeente Waadhoeke gaat aan de slag met het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). De vier kernthema’s van het op te stellen plan zijn veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. De participatie en inbreng van de bevolking en verenigingen van plaatselijk belang vormen een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe nota.

Door Gerard de Jong - Waadhoeke had nog geen verkeersplan en baseerde zich tot nu toe op die van de afzonderlijke gemeenten van voor de herindeling. Om tot een eigen GVVP te komen - die er medio 2021 moet zijn - volgt een traject van publieksbijeenkomsten, inloopmomenten en een enquête.

Er is grote behoefte aan een verkeersplan dat de kaders en (on)mogelijkheden aangeeft. Dagelijks krijgt de gemeente klachten en reacties over onveilige situaties, te hard rijden en andere verkeerszaken.

Donderdag nam de raad de startnotitie aan, waarmee het proces om tot een nieuw GVVP te komen is begonnen. “Wy hawwe dizze ‘rûtekaart’ nedich om plannen te meitsjen en prioriteiten oan te jaan,” zei wethouder Boukje Tol.

Met het plan in de hand kunnen concrete zaken worden aangepakt. Duidelijk is dat St.-Annaparochie door de raad niet vergeten is. Zowel raadslid Hans Nauta (FNP) als Dit Bloem (ChristenUnie) bracht de noodzaak voor een veiliger St.-Anna nog maar eens onder de aandacht.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl