Nieuws

Proef in St.-Jacob, Tzum en Harlingen

Waadhoeke en Harlingen starten met energiecoach

Door de redactie van de Bildtse Post

De lasten voor energie worden steeds hoger. Door minder energie te gebruiken kan flink wat geld worden bespaard. Daarom starten de gemeenten Harlingen en Waadhoeke elk een pilot met energiecoaches. Veertig huishoudens in St.-Jacob krijgen advies op maat in de proef.

“De energiecoach maakt inwoners bewust op het energieverbruik in huis en geeft handige bespaartips. Zo wordt meteen energie en geld bespaard. Doel van de pilot is om te leren hoe energiecoaches het beste ingezet kunnen worden,” zo laten de gemeenten weten.

Deze winter kunnen 40 huishoudens uit Harlingen en 40 huishoudens uit St.-Jacobiparochie en Tzum (Waadhoeke) bezoek krijgen van een energiecoach. Deelname is gratis. Naast het advies van een energiecoach ontvangen huishoudens ook een pakket met bespaarproducten, die samen met de energiecoach in huis worden geïnstalleerd. De energiecoaches in deze pilot worden opgeleid door de Hanzehogeschool Groningen en bestaan uit een mix van vrijwilligers, sociaal werkers van De Skûle Welzijn en een professionele energiecoach.

Hoe werkt de pilot - De energiecoach komt langs en geeft inzicht in hoe je eenvoudig energie bespaart. Hij of zij neemt het gratis bespaarpakket mee. In dit pakket zitten onder andere ledlampen. De energiecoach laat ook zien hoe je gemakkelijk je energieverbruik zelf kan bijhouden. Na een poosje komt de energiecoach nog een keer langs om te kijken hoe het gaat en of er nog ergens behoefte aan is.

De opbrengst van de pilot moet leiden tot een aanpak voor de hele regio Noordwest-Fryslân, zodat meer huishoudens straks worden geholpen met het verlagen van het energieverbruik. De pilot werkt ook toe naar een koppeling met het vroeger signaleren van schuldenproblematiek, participatie en het versterken van de sociale inclusie in de dorpen. Het is het de bedoeling dat de aanpak na de pilot wordt opgeschaald, zodat meer inwoners met een kleine portemonnee profiteren van energiebesparing.

De pilot is een initiatief van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke en wordt mede mogelijk gemaakt door De Bouwvereniging, De Skûle Welzijn, gebiedsteams Harlingen en Waadhoeke, TOER, Hanzehogeschool Groningen en provincie Fryslân.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl