Nieuws

Waadhoeke geeft kaatsen ‘status aparte’

Door de redactie van de Bildtse Post

De kaatssport verdient volgens de gemeenteraad van Waadhoeke een speciale status, boven alle andere sporten die in de gemeente worden beoefend. Kaatsen erkennen als Waadhoeke’s ‘unique selling point’, dat wilden alle fracties van de raad donderdag.

Een raadsbreed amendement werd aangenomen bij de behandeling van de sportnota ‘Waadhoeke beweegt mee’. Deze heeft het volgende uitgangspunt voor de gemeente: “Een brede sportbeoefening om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden. Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar, én sluiten aan bij de sport- en beweegbehoefte van onze inwoners, zodat inwoners actief en fijn leven in vitale dorpen en wijken. “

Kaatsen - met 31 kaatsverenigingen in de gemeente, met Franeker als ‘mekka’ van de sport die de “mienskips-gedachte” in de dorpen uitdraagt - verdient een speciale status, zo zei de raad. De gemeente wordt geacht die gedachte ook uit te dragen.

Uw reactie


Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl