Nieuws

Geld voor Vitaal St.-Annaparochie

Waadhoeke investeert € 3 miljoen ondanks grote onzekerheden

Door de redactie van de Bildtse Post

Waadhoeke krijgt minder structurele financiële ruimte, als de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds doorgaat. De gemeente vreest - zich baserend op experts - dat men tot € 100 euro per inwoner minder uitgekeerd kan krijgen, dat opbouwt met € 25 per jaar vanaf 2022. Ondanks die onzekerheid, plus de nog onbekende gevolgen van de coronacrisis, blijft het college van Waadhoeke voor de jaren 2021-2024 inzetten op haar ambities en investeert het € 3 miljoen.

Door Gerard de Jong - Dat blijkt uit de nieuwe Kadernota van de gemeente voor de komende vier jaar. Bij een korting van € 50 per inwoner duikt de gemeente in 2022 in de rode cijfers met een tekort van ruim € 250.000 op de begroting. Dit zou zonder ingrijpen oplopen tot € 1.7 miljoen in 2024. In september zou bekend moeten zijn wat de gevolgen van de herverdeling precies zijn. Waadhoeke ageert samen met de andere Friese gemeenten al langer tegen de voorgestelde nieuwe verdeling.

‘Eigen koers’ - Wethouder van Financiën Caroline de Pee houdt vertrouwen in de eigen koers, ook al kan de herverdeling van het Gemeentefonds zeer nadelig uitvallen. “Waadhoeke is een jonge gemeente. In een relatief korte tijd hebben we de basis op orde weten te krijgen. We weten welke koers we willen varen en ondanks de huidige onzekerheden houden we daar met vertrouwen aan vast. Juist nu zijn er strategische, structuurversterkende initiatieven nodig,” aldus wethouder Caroline de Pee.

Investeren - Waadhoeke kiest ervoor om incidenteel ruim € 3 miljoen te investeren. Zo wordt er budget vrijgemaakt voor de thema’s uit het ontwikkelperspectief. Dit betreft werkgelegenheid, toerisme en cultuur, vitale en veerkrachtige dorpen en wijken en duurzaamheid.

Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor onderwijshuisvesting (AMS Franeker), stads- en dorpsvernieuwing en het verbeteren van de dienstverlening. Ook komt er geld voor de MFA’s in Berltsum en Tzummarum.

‘Vitaal St.-Anna’ - Voor St.-Annaparochie komt er een structurele subsidie van € 12.000 om de vitaliteit op peil te houden. Dit vloeit voort uit het eerde Bildts Startersfonds. Het bedrag is 60% van de opbrengsten van de reclamebelasting in St.-Annaparochie (€ 20.000).

Minder ruimte - Net als andere gemeenten heeft ook Waadhoeke te maken met financiële onzekerheden. Naast het Gemeentefonds is dat zeker ook de coronacrisis. De gemeente heeft nog geen zicht op hoe dat de financiën op korte en lange termijn zal gaan raken. Wel wordt alvast negen ton gereserveerd om de eerste klappen, vooral in het sociaal domein, op te vangen.

De wensen (kadernota II) worden besproken in de raadsvergadering van 10 september. De financiële kaders (kadernota I) zijn eerder al besproken. Op 5 november moet de gehele programmabegroting worden vastgesteld.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl