Nieuws

Waadhoeke luistert naar woonwensen dorpen en wijken

Door de redactie van de Bildtse Post

Waadhoeke gaat van alle dorpen en wijken een scan maken, om zo de wensen en behoeften op het gebied van wonen in kaart te brengen. Speciale teams maken een ‘schouw’ van elk dorp, waarbij plaatselijk belangen, dorpscoördinatoren en andere betrokkenen zoals makelaars en woningstichting een stem hebben. Met al deze gegevens wil de gemeente vorm geven aan de nieuwe woonvisie 2020-2030.

Door Gerard de Jong - Maatwerk is het sleutelwoord, gaf wethouder Nel Haarsma donderdag aan tijdens de digitale raadsvergadering, waar de woonvisie van de gemeente werd behandeld. “De wenfyzje strielt út dat wy it tegearre dogge. Wij wolle aktyf nei de doarpen ta en sille spesjale teams formeare, mei doarpskoördinatoaren, ferienings fan pleatslik belang ensfh. Dat smyt in ‘factsheet’ op, in soart fan foto fan in doarp of wyk. Mei it byld fan no, prognoses, ‘hot spots’ en oare oandachtspunten. Oer twa jier moat de hiele skouw klear wêze,” vertelde Haarsma.”Sa wolle wy by de doarpen sels ophelje wat der nedich is en wer’t ferlet fan is.”

30-40 nieuwbouwwoningen - Op het Bildt is St.-Annaparochie de centrale plaats als het om meer woningbouw gaat. Het dorp is samen met Dronryp en Franeker een locatie waar naast in- en uitbreiding ook nieuwbouw mogelijk wordt, al zijn dat voor de komende tien jaar geen enorme aantallen.
Uit een inventarisatie van de gemeente wordt opgemaakt dat St.-Anna tot 2030 zo’n 30 tot 40 nieuwbouwwoningen kunnen komen.
Voor bijvoorbeeld St.-Jacob ligt dat aantal op “0 tot -30”, omdat van krimp wordt uitgegaan. Onder andere Berltsum, Menaam, Bitgum en Vrouwenparochie zijn dorpen waar eerst wordt ingezet op herstructurering van het bestaande aanbod. 

Ouderenhuisvesting - De raad maakte er donderdag een punt van om vooral huisvesting voor ouderen én jongeren in het eigen dorp te garanderen. Adrie Weiland (GemeenteBelangen): “Der is hast gjin wenromte foar âlderen en jongerein yn de lytsere doarpen. Us jeugd moat it doarp hast wol ferlitte; sa wurkje jo krimp yn ‘e hân. Ljouwert moat doarpen bouwe, wy hawwe se al: wês der sunich op.” Haar pleidooi werd door de andere fracties ondersteund.

Niet elk dorp kan er zomaar tien nieuwe woningen bijkrijgen, zei wethouder Haarsma. En nieuwbouwprojecten moeten eerst afgerond zijn voordat er nieuwe worden toegestaan. Toch krijgen alle dorpen met deze schouw de kans om van zich te laten horen en hun wensen kenbaar te maken, beloofde de wethouder.

Website - Op initiatief van de VVD gaat de gemeente onderzoeken of het de moeite loont om als Waadhoeke zelf een website over het woningaanbod te maken.
Raadslid Joke Osinga-Bonnema deed de wethouder die suggestie van de hand, en verwees daarbij naar www.woneninsudwestfryslan.nl als voorbeeld.
Op die site is in een oogopslag te zien welke nieuwbouwprojecten en vrije kavels er in de gemeente zijn, hoe en waar er gehuurd kan worden en wat het woonbeleid van de gemeente is. Wethouder Haarsma zei niet op de stoel van de vrije markt te willen gaan zitten, maar vond het interessant genoeg om nader te bestuderen.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl