Nieuws

Voortaan vergunning nodig voor kap

Waadhoeke moet bijzondere bomen in kaart brengen

Door de redactie van de Bildtse Post

Waadhoeke gaat alle karakteristieke bomen in de gemeente in kaart brengen. Beeldbepalende bomen komen op een lijst te staan, en kunnen enkel na het verkrijgen van een kapvergunning worden omgehaald.

De ‘boom-inventaris’ is een idee van de fracties van SAM, Gemeentebelangen en ChristenUnie. Hun voorstel hiervoor werd donderdag aangenomen door de gemeenteraad. De partijen willen markante bomen in de gemeente zo beter beschermen.

De kapvergunning was eerder om administratieve redenen afgeschaft. Dit leidde er volgens Haye Stellingwerf toe dat ook bijzondere bomen zomaar omgehaald kunnen worden. Hij wees daarbij op twee bomen in Bitgummole die onlangs zijn gekapt.

Het college had het graag anders gezien. Wethouder Jan Dijkstra (FNP) wees erop dat de bescherming van bomen wordt vastgelegd in de aanstaande omgevingswet, en noemde het een ‘grut sirkus’ voor een klein probleem.

Ook coalitiepartij CDA vond de motie te ver gaan. Maar omdat het onduidelijk is wanneer de nieuwe omgevingswet in werking treedt, wilden de indieners van de motie daar niet op wachten. En dus zal er een lijst van bijzondere bomen moeten worden opgesteld.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl