Nieuws

‘Een schamele inbreng, dit moet echt beter’

Waadhoeke morrend akkoord met concept energiestrategie

Door de redactie van de Bildtse Post

Een schamele Friese inbreng, geen eigen ambitie en een slechte campagnewebsite: de raad van Waadhoeke had nogal wat aan te merken op het concept RES, de regionale energiestrategie, dat door Fryslân is opgesteld. Men ging in meerderheid akkoord, maar: “Het moet echt beter.”

Door Gerard de Jong -  Waadhoeke doet net als andere gemeenten mee aan de Friese Regionale Energiestrategie (RES), dat voortvloeit uit het klimaatakkoord. Met een startdocument verbindt de gemeente zich aan de doelstelling om te werken aan een duurzame Friese energieproductie. Op 1 maart 2021 moet de ‘RES 1.0’ klaar zijn. Dit concept is een tussenstap, voordat bewoners en organisaties erbij betrokken worden. Het concept bestaat echter nog enkel uit duurzame energie die al opgewekt wordt; nieuwe initiatieven staan er nog niet in. De gemeente wekt minstens 2,3 TWh (TeraWattuur) duurzame energie op in 2030.

Lokale installatiebranche - De raad toonde zich van links tot rechts kritisch. Wim Hokken van SAM Waadhoeke noemde de Friese inbreng “schamel”. “Dat kan echt beter, en het moet ook beter. Zeker voor een gemeente die in 2040 energieneutraal wil zijn.”

De VVD was bij monde van Hendrik Terpstra kritisch op de provinciale enquête ‘Kies voor Jelte’, een website bedoeld om bewoners mee te laten denken over het onderwerp. Misleidende vragen zetten de burger op een verkeerd spoor, oordeelde hij. Verder mist ook Terpstra de eigen ambitie van Waadhoeke in het verhaal. Hij raadde de wethouder daarom aan met de lokale energie- en installatiebranche in gesprek te gaan om tot passende oplossingen te komen. De VVD’er zei dat zijn partij in kon stemmen met het concept, “mar dat betsjut net dat wy ek mei ferfolchstappen samar akkoard binne.”

Berekeningen ontbreken - GemeenteBelangen was nog minder over het concept te spreken, de zeven raadsleden stemden tegen. Simpele berekeningen over de kosten en opbrengsten van windmolens of zonnepanelen ontbreken, zei Jan Rodenhuis. Zijn partij kon er niet mee instemmen.

Anton Wijkhuis (CDA) kwam met een reeks concrete ideeën op de proppen, zoals het vernieuwen van windmolens en elke inwoner een tegoedbon van € 100 geven om aan duurzaamheid te besteden.

‘Letter romte foar ambysje’ - Zo concreet hoefde het volgens de burgemeester en wethouder Dijkstra nog niet te worden. Dijkstra: “Us bijdrage likent lyts, mar it is best wol wat. Wat wy leverje is wat der no frege wurdt, wat wy mear dwaan wolle komt letter oan bod, as wy mei ús ynwenners der oer gear gean. Dan is der romte ús eigen ambysjes yn te foljen.”

De raad ging stemde daarop– op GemeenteBelangen na – morrend in met het concept.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl