Nieuws

Bildtse flâg en wapen an streek toekind

Waadhoeke omêrmt ’t ’unieke Bildt’

Door de redactie van de Bildtse Post

In ’n arena der’t ’t faak meningsferskillen beplait worre, waar de raad fan Waadhoeke (of: Waddenhoek) donderdeg unanym: ’t Bildt is ’n unyk stikky fan de nije gemeente en ferdient as streek de aigen flâg en wapen. Bilkerts, Friezen en Hollanders waren ’t d’r roerend over eens en gâven hur segen an ’t ferankeren fan de Bildtse simboalen.

De foto fan de Morocco Desert Challenge, met de Bildtse flâg.

Deur Gerard de Jong -  Na de herindeling fan 2018 waren de Bildtse flâg en wapen ‘wees’, omdat se niet meer offisjeel an ’n gemeente bonnen waren. In de leste raadsfergadering fan ’t Bildt, eand 2017, worde besloaten ’t Bildt as streeknaam fast te lêgen, soadat de naam blive sou. Op inisjatyf fan ô.â Bildts Aigene worde de nije gemeente nou froegen deuze simboalen as streeksimboalen foor ’t Bildt an te wizen.

De raad greep ’t foorstel an om de loftrompet te steken over ’t oastlike stikky Waddenhoek. CDA-raadslid Wietske van der Veen had foto’s metnommen fan de Morocco Desert Challenge 2019, ’n soort fan Dakar-rally in Marokko. Kunde fan hur had metdaan en in de woestyn ’n groate Bildtse flâg op de rally-auto wappere laten. “De Bildtse flâg gaat grînzen over,” saai se.

Bilkert Leendert Ferwerda (FNP) waar fansels út de skroeven met ’t foorstel. “De Bildtse ontstaansgeskidenis kin – nou’t ik dochs an ’t preken bin – ‘t best karakteriseerd worre met de woorden fan Bildt-historikus Aldert Cuperus, of apostel Aldert, die't 't over 't Bildtse Genesis saai, dat de aarde foor de mînshyd maakt is om te weunen en te werken, maar dat de Bilkers hur der sels met rêde mosten.”

Ferwerda haalde ’t Bildts Folksliet an om ‘t ‘unike taal- en kultuuraigen gebiedsdeel ’t Bildt’ te sketsen en waar innommen met ‘t foorstel. “’t Kelezy gaat met goed ferwoord begryp met in ‘t fersoek fan Bildts Aigene om met de eerdere gemeenteflâg en 't wapen die aigenhyd fan 't Bildt blivend sichtber te houwen. At de fraksys hur segen der drekt ok an geve, kin morn op 't Bildt de aigen flâg út.”

Die segen worde geven. Dit Bloem (Christen Unie): “Het Bildt krijgt wat ChristenUnie* betreft ook de zegen. We mogen als Waadhoeke best trots zijn met zo’n unieke streek, daar horen een eigen vlag en wapen bij.” Ok Herre Hof (Gemeentebelangen) en Joke Osinga (VVD) waren fol lof. “Lokwinsken oan it Bilt, foar de flagge dy’t jim eins wer werom krije,” saai Osinga, die’t ’t tweede koeplet fan ’t Bildts Folksliet foordroeg. Sjoerd-Simon Kuipers (SAM Waadhoeke) filesiteerde de Bilkerts, maar fooral ok Ferwerda sels, en bedankte him “foor syn striid foor ’t Bildts, fantastys hoestou de taal en kultuur met passy ferdedigst.”

Burgemeester Marga Waanders hoorde het goedkeurend aan. “Het doet me deugd dat dit voorstel met zoveel liefde en poëtische woorden omarmd wordt. Vanavond zien we weer hoe mooi eenheid in verscheidenheid kan zijn.” En at Waanders dut jaar hur getuugskrift krijt foor ’t slagen foor hur kursus Bildts – der’t se dut jaar an beginne sil – dan kin neffens Ferwerda “de folgende dâg de Bildtse flâg bij ’t gemeentehuus in top.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl