Nieuws

Waadhoeke wil 100% dekking AED-netwerk

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Waadhoeke wil zorgen voor een volledige dekking van het reanimatienetwerk.

De gemeente heeft vastgesteld dat er in heel Waadhoeke 14 zogenaamde ’witte vlekken’ zijn; plekken waar men niet binnen 6 minuten bij een AED kan  komen. Het gaat hier om: Westhoek, Vrouwenparochie, Wier, Dongjum, Klooster-Lidlum, Peins, Slappeterp, Zweins, Pietersbierum, Skingen, Baaium,  Winsum, Koehool en Boer. Zij krijgen de mogelijkheid met financiële steun een AED aan te schaffen.
Wethouder Boukje Tol: ”Bij een hartstilstand neemt de kans op overleven snel af. Na 6 minuten is er een grote kans op blijvende hersenschade. Daarom  is het van levensbelang dat er binnen 6 minuten een reanimatie- burgerhulpverlener met een AED aanwezig is om te reanimeren. Hier zetten we ons voor in!”
Subsidies - Op dit moment zijn er in Waadhoeke nog 14 kernen zonder AED en onvoldoende r-bhv’ers. Om dit op te lossen, wordt er voor die kernen geld beschikbaar gesteld om een AED aan te schaffen. Daarnaast zijn er naar schatting in de gemeente 25 AED’s die niet voor iedereen beschikbaar zijn,  omdat ze binnen hangen bij bedrijven en organisaties. Er is ook een subsidie beschikbaar om eigenaren te stimuleren deze AED’s in een verwarmde en geventileerde buitenkast te plaatsen.
De gemeente levert een financiële bijdrage voor de herhalingscursus van de reanimatie-burgerhulpverleners en de onderhoudskosten van de AED’s. De  verenigingen van dorps- en wijkbelangen zijn geïnformeerd over de subsidieregeling.
HartslagNU - Voor de uitvoering van het AED beleid werkt gemeente Waadhoeke samen met stichting Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân. Deze stichting is partner van HartslagNU. Om voor een gemeentelijke bijdrage in aanmerking te komen, moeten zowel de AED’s als de r-bhv’ers zijn aangemeld bij HartslagNU. Zo zijn het onderhoud aan de AED’s en de reanimatievaardigheden van de rbhv’ers goed in beeld.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl