Nieuws

‘Wadden moeten nationaal park van wereldklasse worden’

Door de redactie van de Bildtse Post

Een commissie heeft vijf gebieden in Nederland aangedragen als mogelijk Nationaal Park. De Wadden – inclusief het Bildt en de kuststrook – is één van de gebieden die door de Commissie Verkenning Nationale Parken als natuurgebied ‘van wereldklasse’ worden beschouwd.

Het donkergrijs gekleurd gebied, inclusief het Bildt, dat volgens de commissie ’Nationaal Park van wereldklasse’ zou moeten worden.

Door Gerard de Jong - De commissie wordt geleid door Pieter van Vollenhoven, die het plan vorige week presenteerde. Naast de Wadden zijn ook de Veluwe, Hollandse duinen, Zuidwestelijke Delta en het noordwesten van Overijssel aangedragen. De commissie werkt in opdracht van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Volgens Van Vollenhoven kan aanwijzing als ‘Nationaal Park van Wereldklasse’ helpen om natuur- en milieuvraagstukken in het gebied op te lossen. Daarnaast zou door juist in deze gebieden te experimenteren met extensievere landbouw de stikstofuitstoot verminderd kunnen worden en de kringlooplandbouw verder op gang worden gebracht.

Het Bildt en Bildtdijkengebied horen volgens de commissie bij het Waddengebied dat een nationaal park zou moeten worden. In het rapport zegt de commissie wel dat aan de schaalgrootte gedacht moet worden, zodat economische belangen in de regio niet beperkt worden. De commissie ziet evenwel veel potentie om hier de biodiversiteit te herstellen en de circulaire economie te stimuleren.

Zo denkt de commissie dat zoetwater vasthouden zowel de natuur als de landbouw kan dienen: “Voor de zeekleipolders geldt dat er in de huidige situatie geen zoetwater aangevoerd kan worden. Water vasthouden in de oude relatief zandige kreeksystemen kan hier een dubbel doel dienen; natuurontwikkeling en waterlevering aan de landbouw. (…) De landbouw (veeteelt en akkerbouw) zal zich moeten aanpassen aan de natuurlijke (zilte) omstandigheden en naar een meer extensieve en natuurinclusieve productie gaan.”

Elk gebied zou een eigen beheerautoriteit moeten krijgen, maar de regierol blijft bij het Rijk. Het is ook aan het Rijk wat men precies met de bevindingen van de commissie doet.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl