Nieuws

Superlatieven tekort voor plan herinrichting St.-Jacob

‘Wat zal St.-Jacob straks mooi zijn...’

Door de redactie van de Bildtse Post

‘Een prachtig voorstel’, ‘groat respekt foor St.-Jabik’, en ‘in foarbyld yn gearwurkje’: de gemeenteraad van Waadhoeke kwam donderdagavond superlatieven tekort voor het nieuwe herinrichtingplan van St.-Jacob. Het dorp krijgt een park in het hart, voor de arbeidsmigranten is bij de Aardappelbeurs een plek gevonden. Tegelijkertijd krijgt Dronryp er als groeikern enkele bouwkavels bij.

De voorzitter van Plaatselijk Belang, Marcel van der Vaart, pleitte voor het plan tijdens de raadsbehandeling

Door Gerard de Jong - Het plan werd twee weken geleden gepresenteerd aan de dorpsbewoners, die al zeer positief reageerden. De ‘rotte kies’ in het hart van het dorp wordt aangepakt en voor vijftig arbeidsmigranten wordt een plek gevonden aan de rand van het dorp, legde Plaatselijk Belang-voorzitter Marcel van de Vaart nog eens uit. “Foor St.-Jabik is dut ’n groate stap foorwaarts,” zei hij.

‘Prima deal’ - Hij hoefde de raad echter niet meer over de streep te trekken, want die was al overtuigd. Gea Iedema (FNP) noemde het een “prachtkombinaasje”, in de samenwerking tussen St.-Jacob en Dronryp. “At dut is hoe’t maatwerk útpakt, dan smaakt dut naar meer. En ik hew groat respekt foor St.-Jabik, dat se soa om de arbeidsmigranten dinke. ’n Foorbeeld foor andere dorpen.”

De rest van de raad deelde graag in de feestvreugde. “In prachtich foarstel der’t beide doarpen better fan wurde,” zei Andries Magré (VVD). “In prima deal,” zei Kees Arendz (Gemeentebelangen). En Dit Bloem (ChristenUnie): “Wat zal St.-Jacob straks mooi zijn...”

Straatnamen - Wethouder Nel Haarsma hoorde het tevreden aan en zei voor de gelegenheid in het Bildts dat de samenwerkende partijen tot een prachtig plan gekomen zijn. Ze zegde tevens toe, op een vraag van Iedema, dat er aandacht zal zijn voor het vernoemen van straatnamen naar oorlogsslachtoffers. “Dat is heel belangryk en is eerder ok toesaid,” zei Haarsma.
In een eerder plan – nog van voor de herindeling, waarbij er nog nieuwbouwstraten zouden komen – zouden deze naar oorlogsslachtoffers vernoemd worden. Nu er geen nieuwe straten komen wordt dat lastig, maar het vernoemen of er aandacht aan schenken kan wellicht op een andere manier.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:



Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns



Buienradar.nl