Nieuws

‘We willen juist de rust en duisternis van Zwarte Haan bewaren’

Door de redactie van de Bildtse Post

De plannen voor een sterrenobservatieplek met trekkershutten en een nachttuin op Zwarte Haan stuiten op veel verzet van omwonenden. Ze voelen zich niet gehoord en vrezen dat het straks gedaan is met de rust op hun geliefde plekje aan de Bildtse kust. De initiatiefnemers zijn geschrokken van de felle reacties. Volgens hen is er geen sprake van dat het unieke karakter van Zwarte Haan geweld aangedaan zou worden. Roelof Koster gaat snel met de bewoners in gesprek. “We zouden onszelf in de voet schieten als we de rust en duisternis zouden aantasten.”

Paarden op het buitendijks land bij Zwarte Haan. (foto: Ellen Floris)

Door Gerard de Jong - Wekenlang klommen tegenstanders van de plannen in de pen om via ingezonden brieven in deze krant hun ongenoegen kenbaar te maken over de plannen. Gemeente het Bildt begon in 2008 al met de toeristische ontwikkeling van Zwarte Haan. In 2011 kreeg Jacob Jensma van restaurant Zwarte Haan toestemming voor de ontwikkeling en kwamen er kampeerplaatsen. De raad van Waadhoeke had in mei dit jaar geen bedenkingen bij de aanvullingen hierop. Toch trekt men nu massaal aan de bel.

Het is Roelof Koster van Keunstwurk – trekker van het project – niet in de koude kleren gaan zitten. “We hebben de ontwikkeling van het plan altijd in goed overleg willen doen. Zwarte Haan is een unieke plek, juist vanwege de rust en de duisternis. Het laatste wat wij willen is ons in de eigen voet schieten door dat geweld aan te doen. We willen die rust en duisternis juist bewaren,” zegt Koster.

 Koster kan hen die massa’s toeristen verwachten geruststellen: “Er komen echt geen busladingen vol toeristen. Duisternisbeleving is geen grootschalige recreatie. Het bijzondere van rust en duisternis wordt steeds meer op waarde geschat. Daarom wordt er langs de hele Waddenkuststrook op ingezet, zoals bij Lauwersmeer. Dit gebeurt in samenwerking met Landschapsbeheer Fryslân, de Milieufederatie en Staatsbosbeheer. Zij zouden zich hier niet aan verbinden als de rust en ruimte geweld worden aangedaan.”

 Een heikel punt is de vrees van omwonenden voor overlast van aan- en afrijdende auto’s. Koster erkent dat dit een probleem was, maar wijst erop dat in samenspraak met de bewoners dit ook is opgelost. Er komen meer parkeerplaatsen bij, en het autoverkeer kan zo beter “gereguleerd” worden. “We luisteren echt naar de zorgen, en hebben ook diverse oplossingen die we met de bewoners willen bespreken. Een daarvan is het autoverkeer dat erop af komt eerder te laten parkeren, en ze bijvoorbeeld op de fiets het laatste stukje te laten afleggen. En om te voorkomen dat mensen er ‘rondzwerven’ zou de sterrenobservatieplek als deze niet gebruikt wordt op slot kunnen, als het niet anders kan.”
Bij de sterrenobservatieplek en nachttuin zullen enkele activiteiten worden georganiseerd. Bewoners vrezen dat het daardoor vaak druk zal worden, maar volgens Koster is het maar zeer beperkt. “Eén keer per jaar komt er een festival, en met de vallende sterren in augustus (de Perseïden) en september (de Geminiden) zal er vaker iets te doen zijn. Maar het is niet zo dat er één of meerdere keren per week wat te doen is. Slechts een enkele keer per maand, en dan niet eens alle maanden van het jaar. Dat moeten wij misschien ook duidelijker maken.” Johannes Rozenga, voorzitter van de stichting die het beheer en de programmering over moet nemen als de plannen uitgewerkt zijn, bevestigt dit.

 Er moet Koster ook nog iets van het hart. “Het is jammer dat het beeld wordt gecreëerd alsof ondernemer Jacob Jensma met dollartekens in de ogen veel toeristen wil halen om snel geld te verdienen. Dat is pertinent onjuist. Jacob weet als geen ander waarom Zwarte Haan zo uniek is. Hij is enkel verantwoordelijk voor de trekkershutten die er komen. En die komen er ook als ons plan niet door zou gaan.”

 Volgens Koster is het zaak om zo snel mogelijk met de omwonenden om tafel te gaan. “Als de omgeving het plan niet draagt dan houdt het uiteindelijk op. Voor ons staan twee dingen voorop: het welzijn van de bewoners en de kwaliteiten van Zwarte Haan bewaken. We willen heel graag in overleg over oplossingen. Het traject van inspraak is wellicht niet vlekkeloos verlopen, en dat rekenen we onszelf ook aan. Maar ik heb er vertrouwen in dat we hier uit gaan komen.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl