Nieuws

Wethouder Dijkstra overleeft motie van treurnis over pilot omgevingswet

Door de redactie van de Bildtse Post

Jan Dijkstra (FNP) heeft donderdag tijdens een speciaal ingelast interpellatiedebat in de gemeenteraad van Waadhoeke een motie van treurnis overleefd. VVD en Gemeentebelangen vielen de wethouder hard aan over een proefproject omtrent de Omgevingswet, maar de rest van de raad behield het vertrouwen in Dijkstra. Zij houden hem niet verantwoordelijk voor het moeilijke verloop van de pilot. “As jo yn in pilot al net leare en fouten meitsje meie, wêr dan wol?”

Door Gerard de Jong -  In 2021 gaat een nieuwe Omgevingswet in. Gemeente Waadhoeke besloot in maart 2018 mee te doen aan een pilotproject: ‘regelvrij ondernemen’ was het devies. Initiatieven van burgers en ondernemers snel tot realisatie kunnen brengen, zonder bureaucratische rompslomp.

Een kleine twee jaar later is er nog geen enkel project van de achttien voorstellen voltooid. Klein wonen in Berltsum, een evenementenhal in St.-Anna, een kunstwerk op de dijk van Henk Rusman, een stinzentuin in Tzum: geen van de projecten is gerealiseerd. Een van de belangrijkste partners in de pilot, de Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF), trok zich terug uit het project. De raad moest dit uit media vernemen.

 VVD en Gemeentebelangen trokken donderdag de gele kaart voor wethouder Jan Dijkstra. Volgens beide partijen had Dijkstra op meerdere vlakken gefaald. “Dit is net de earste kear dat de wethâlder de rezjy kwyt is en stekken falle lit yn de ynformaasjeplicht nei de rie ta. Hy nimt syn ferantwurdlikheid net,” zei VVD’er Hendrik Terpstra, verwijzend naar eerdere processen rond het Dreeslaantje in Franeker en de Regionale Energie Strategie.

Dijkstra verdedigde zich en gaf antwoord op zo’n 40 vragen die beide partijen vooraf hadden ingediend. De wethouder erkende dat de communicatie naar de raad toe beter had gemoeten, maar wees erop dat een pilot juist bedoeld is om van te leren. “En dat giet mei fallen en wer oerein klauwe.”

De coalitiepartijen vonden de aanval van de oppositie te gortig en schaarden zich vierkant achter de wethouder. Jochem Jan Zijlstra (CDA): “As jo yn in pilot al net leare en fouten meitsje meie, wêr dan noch wol? Nim de lessen ter herte, dat is presys wêr’t in pilot foar bedoeld is.” Hanna van der Werff (SAM Waadhoeke): “Je hebt met een pilot nu eenmaal geen garanties. Je mag teleurgesteld zijn, maar vooraf weet je dat het anders kan lopen dan gehoopt.” Bert Vollema (FNP): “Wy bertrouwe derop dat de pilot ta in goed ein brocht wurdt.”

Douwe Kamstra (Gemeentebelangen) vond dat de rest van de raad het veel te lichtzinnig opvatte. “Heeft u in de gaten hoeveel mensen in Waadhoeke boos en teleurgesteld zijn dat hun projecten niet zijn doorgegaan? Achteraf bezien hadden we hier nooit mee mogen instemmen.”

 Een motie van treurnis, ingediend door VVD en Gemeentebelangen, kreeg geen steun. Dijkstra gaf aan dat er een evaluatie volgt naar het moeizame verloop tot nu toe, en dat de pilot zal worden voortgezet. Hoe en in welke vorm precies, is nog niet duidelijk.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl