Nieuws

Zeldzame zilveren kaatslepel boven water

Door de redactie van de Bildtse Post

Kaatsverzamelaar Marty Slager uit St.-Jacobiparochie heeft onlangs via marktplaats een bijzondere zilveren lepel op de kop getikt. De lepel was één van de drie lepels die uitgereikt werden op Pinkstermaandag 1 juni 1914, tijdens een kaatspartij van de Nederlandse Kaatsbond in St.-Jacobiparochie.

Slager kocht de zilveren lepel van een particulier. De drie lepels werden in 1914 gesponsord door arts K. Tigler Wybrandy, notaris A. Tadema en landbouwer P.D. Bierma, allen ‘notabelen’ uit St.-Jacobiparochie. Ze werden gewonnen door het partuur van kaatsvereniging Jan Bogstra uit Franeker, met de kaatsers Jan Vlietstra, Anne Smids en Rinse Werkhoven. De Franeker versloegen in de finale het partuur van ‘Gerrit Piers’ uit Berltsum.

Het Keatsmuseum in Franeker heeft de lepel die Vlietstra kreeg in bezit, en de lepel van Rinse Werkhoven is nog altijd in de familie. Nu is dus ook de derde, de door Anne Smids gewonnen lepel, terecht.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl