Nieuws

Zoeken naar balans bij dijkversteviging

Door de redactie van de Bildtse Post

Wetterskip Fryslân verbetert de komende jaren de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Een project waar honderden miljoenen mee gemoeid zijn, om de zeedijk weer veilig te maken. Tegelijkertijd grijpt men deze kans aan om andere ideeën of kansen voor landschap, natuur en landbouw te benutten. Er is al een veelvoud aan ideeën binnen gekomen, bleek donderdag tijdens een eerste digitale informatiebijeenkomst. Al wordt het nog een hele klus de verschillende belangen met elkaar te verenigen.

Door Gerard de Jong - Aanleiding voor het dijkversterkingsproject is het weer veilig maken van de zeedijk langs de Friese en Groningse kust. De zeedijk is voor de toekomst niet genoeg op orde om het water buiten te houden. De dijk is afgekeurd door erosie van de kruin en het binnen- en buitentalud.

Een grootschalige verstevigingsoperatie is daarom noodzakelijk. Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten trekken de kar.

Duidelijk was al wel vanaf het begin: laten we dit megaproject aangrijpen om lokale initiatieven te ondersteunen en kansen te benutten. Inwoners en dorpsbelangen konden vorig jaar al met ideeën komen.

Dijktheater - Donderdag, tijdens een digitale bijeenkomst met zo’n 70 geïnteresseerden, bleek dat dat niet aan dovemansoren gericht was. Martijn Rienstra van provincie Fryslân zei dat er voor de strook tussen Koehoal en Lauwersmeer liefst 60 tot 80 initiatieven zijn aangedragen. “Dan hebben we het o.a. over nieuwe trappen en opgangen, meer toeristische overstappunten (TOPS), ecologische doelen in de polder, het verbreden van watergangen voor toerisme. Er was zelfs een idee voor een theatervoorstelling op de zeedijk,” aldus Rienstra, die aangaf dat niet alle ideeën hal helemaal waren uitgewerkt. “We zullen keuzes moeten maken, dat is duidelijk.”

Kleiputten - Welke maatregelen precies voor welk dijkvak gekozen worden, moet nog besloten worden. Eén variant voor bij de Bildtse kust zou het “creëren van een buitendijks voorland” kunnen zijn, door dammen of natuurlijke sedimenten aan te brengen. Hierdoor komt er een minder harde, danwel hoge golfslag tegen de dijk.

Ook een kleitalud behoort tot de mogelijkheden. De klei zou uit binnendijkse kleiputten gehaald moeten worden, vertelde Jan Hateboer van het Wetterskip. Ouwedykster Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vereniging, had zo zijn bedenkingen: “Ik kan me voorstellen dat niet elke agrariër staat te springen om zijn land te verkopen en het af te laten graven. Bovendien leidt het tot verzilting, en zijn het kweekvijvers voor ganzen. Er zitten veel haken en ogen aan.”

De Jong zei verder dat grondeigenaren en agrariërs zich “gepasseerd voelen” in dit hele verhaal, maar daar had Hateboer geen boodschap aan: “Zij worden vertegenwoordigd door LTO, een van onze gesprekspartners, net zoals alle boeren.”

Verkeersveiligheid - Theater op de dijk, brede watergangen voor meer toerisme... Het klinkt mooi, maar het heeft volgens enkele bewoners van de Bildtdijken een keerzijde: de verkeer- en parkeerproblematiek. Ben Buijs van Zwarte Haan uitte namens de buurt zijn zorgen: “Er zijn parkeerproblemen, de toegangswegen lopen vol, en het is sinds corona alleen maar erger geworden. De leefbaarheid gaat er door achteruit. Een aanpak hiervan zou gecombineerd moeten worden met deze operatie.”

Rita, uit de Westhoek, was het met hem eens. “Het wordt drukker op de weg. Initiatieven zoals theater op de dijk en meer toerisme is mooi, maar dat heeft consequenties voor de verkeerssituatie, en die is nu al zorgelijk.”

Peter Lieverdink van het projectteam zei dat de verkeerssituatie al was aangedragen als aandachtspunt, en dat men de signalen absoluut ter harte neemt. “We gaan daar goed naar kijken.”

WIlmar Stigter van Rijkswaterstaat voegde nog toe dat samen met natuurorganisaties gekeken wordt naar hoe de natuur in het gebied een impuls gegeven kan worden.

In een gebied met zoveel verschillende belangen kan het nog een moeilijke afweging worden: wat wordt wel en niet meegenomen, bij het beter maken van de zeedijk?

Kijk voor meer informatie op www.waddenzeekust.nl

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl