Nieuws

‘Zonnepanelen Bildtdijken mogen alleen uit het zicht’

Door de redactie van de Bildtse Post

Er mogen wat Steunpunt Monumentenzorg Friesland betreft best zonnepanelen op percelen aan beschermd dorpsgezicht Oude- en Nieuwebildtdijk geplaatst worden, maar dan wel uit het zicht. Zo kan het karakter en de openheid van het beschermde landschap het best gewaarborgd worden. Op Ouwe-Syl, eveneens een beschermd dorpsgezicht, kunnen de regels wat ruimer gesteld worden.

Door Gerard de Jong - Dat is het advies van het Steunpunt Monumentenzorg Friesland aan de gemeente Waadhoeke. De gemeente liet onderzoeken welke regels er moeten gelden bij de aanleg van zonnepanelen en zonne-energie-installaties in beschermde gebieden zoals de Bildtdijken, en dorpen als Ouwe-Syl en Dronryp. Het plaatsen van zonnepanelen is in die gebieden niet vergunningsvrij, zo is bij wet geregeld. Dit om het waardevolle karakter van die plekken te beschermen.

Er zal voor deze rijksmonumenten altijd sprake zijn van een maatwerkbenadering, benadrukt het Steunpunt. Het is evenwel niet zo, dat zonnepanelen er niet wenselijk zijn. Als de zonnepanelen zoveel mogelijk uit het zicht van het publiek geplaatst worden, is er geen probleem, zo constateert men. Uit het zicht betekent hier dat ze niet zichtbaar mogen zijn vanaf de grond, straat of het water in openbaar gebied. Dat geldt voor de panelen, maar ook voor de kabels, leidingen en metalen ondersteuningsconstructies.

In het advies schrijft het Steunpunt dat zonnepanelen niet geplaatst moeten worden “op cultuurhistorisch belangrijke delen van het perceel en belangrijke monumentale dakvlakken of daken van het gebouw.” De voorkeur gaat daarnaast uit naar platte daken in plaats van schuine daken. Ook daken met een opvallende vorm zouden buiten schot moeten blijven. Het heeft de voorkeur panelen te plaatsen die niet richting de openbare weg staan.

De notitie van het Steunpunt is volgens de gemeente bedoeld als uitgangspositie. De bevindingen worden op dinsdag 8 december besproken in het Kernteam van de gemeente. Inwoners kunnen daar bij inspreken. De criteria komen daarna nog zes weken ter inzage te liggen.

Bekijk hier alle stukken en adviezen voor de Kernteamsessie van 8 december.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl