Nieuws

Zorgen om grote stijging inbraken Waadhoeke

Door de redactie van de Bildtse Post

zorgen om stijging inbraken

Door Gerard de Jong - Waanders ging in op vragen van Adrie Weiland (Gemeentebelangen). "Wy binne tige ferûntrêste oer it grut tal ynbraken, it is skearing en ynslach. Ynbraken binne saneamde ’high impact crimes’, se hawwe in grutte ynfloed op wa’t it oerkomt. Tekenjend is dat de ynbrekkers neist stelle der ek in enoarme binde fan meitsje," aldus Weiland over hoe ingrijpend een inbraak kan zijn. Ze wilde van de burgemeester weten wat de gemeente er tegen doet.

Marga Waanders deelde Weiland’s zorgen en deelde de laatste cijfers, die verontrustend zijn te noemen. "In heel 2018 waren er 74 inbraken in Waadhoeke. Tot en met 31 augustus dit jaar zijn dat er al 75, en dan komt de ’donkere periode’ er nog aan."

"Als gemeente hebben we app-groepen ingericht. De politie heeft extra gepost en in St.-Anna ook kentekenchecks uitgevoerd. Mensen worden via digitale borden opgeroepen waakzaam te zijn en we verspreiden flyers hierover. Soms wordt een inbreker opgepakt en wordt het in het ene dorp rustig, maar dan blijkt al snel dat de inbraken zich naar andere dorpen verplaatst."

Waanders zei op een vraag van Weiland bereid te zijn de inbraken samen met burgemeesters van buurgemeenten op de agenda te zetten.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl