Aanvraag erkenning Bildtse taal vrijdag ingediend

Een historische dag: Komende vrijdag wordt de aanvraag voor erkenning van het Bildts als minderheidstaal officieel ingediend. Kamerlid Lutz Jacobi, vice-voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, zal de aanvraag op Ouwe-Syl in ontvangst nemen, waarmee gemeente het Bildt minister Ronald Plasterk vraagt het Bildts toe te voegen aan de lijst van beschermde talen in Hoofdstuk II van het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden van de Raad van Europa.
Door Gerard de Jong

 

 

IMG 1702In opdracht van de gemeente is een jaar gewerkt aan de aanvraag. Ze kreeg daarbij hulp van o.a. de provincie, Mercator, het Europeesk Bureau foar Lytse Talen (EBLT) en de Fryske Akademy.
Nadat Jacobi de aanvraag in de Aerden Plaats in ontvangst genomen heeft wordt deze ook aangeboden aan Nils Torvalds. De Finse europarlementariër is voorzitter van de commissie "Minorities" van het Europees Parlement. Torvalds is vrijdag als gast van het EBLT in Fryslân op werkbezoek. Daarna wordt het complete dossier naar de Raad van Europa verstuurd.
Torvalds zal zich gedurende de ochtend laten informeren over het Bildts als streektaal en hoe deze taal zich in het dagelijks leven uit. Eerder op de ochtend wordt een bezoek gebracht aan basisschool 't Fonnemint in St.-Annaparochie, waar een Bildtse les wordt gevolgd. Torvalds is als Europarlementariër lid van de commissie "Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs". Deze commissie behartigt de belangen van onder andere minderheden in Europa.

Meer over het belang van de erkenning van de Bildtse taal leest u hier.

 

Bildtse Post