Bildtse akkerbouw promoot aardappelen en kunst

Eigenzinnige innovatieve akkerbouwers wisten de aardappelsector tot omvangrijke sponsoring te verleiden voor een tweede editie van de Bildtse  Aardappelweken, van 21 juni t/m 8 juli, met als thema ‘Wereldwijd’. Kunst, in vele verschillende vormen, is doel en middel om bezoekers mee te nemen in de wereld van de akkerbouw, de liefde voor aardappel en pootaardappelteelt. Vrijdag is de opening.

1225-kunst-scholieren-voor-aardappelwekenHet evenement heeft - zeker voor het noorden - een opmerkelijk programma en wordt vrijwel geheel gesponsord door de aardappelsector en bedrijven en instellingen die ermee verbonden zijn. In een tijd waarin volop wordt bezuinigd op de kunst en de gehele landbouwsector en –handel voortdurend  onder financiële druk staan, is dat best een prestatie.
Donderdag al starten de Aardappelweken met het Symposium Wereldwijd. Daar komt de  aardappelsector samen op de bedrijvenmarkt om te praten over het economisch en maatschappelijk belang van de Bildtse pootaardappelteelt en -export.
Vrijdag is voor genodigden de officiële opening van de tentoonstelling Verre Wereld/Distant World. Paulien Ploeger heeft deze samengesteld. Zij legt in deze dagen de laatste hand aan de inrichting van de 6 boerenschuren waarin de 6 Ierse en 7 Nederlandse kunstenaars te zien zijn. De reis naar het  onbekende van Ierse monnik Brandaan, de inspiratiebron voor de kunstenaars, is in hun werk terug te vinden. De akkerbouwers presenteren de  toekomstgerichtheid van de akkerbouw en de daarmee verbonden bedrijven. Het is Ploeger zo goed gelukt om akkerbouw en kunst elkaar te laten   versterken dat het niet kunst in een boerenschuur is geworden. In de boerenschuren zijn kleine musea ingericht.
Wanneer je zo’n ingerichte museumzaal  binnen gaat word je omsloten door kunst, maar ook door de ziel van aardappels. De kunst wordt een onderdeel van de aardappelteelt en de akkerbouw is een deel van de kunst geworden. Het gaat niet alleen meer over de kunstwerken alleen; door de wijze waarop Paulien Ploeger ze in de schuren laat  zien vormen ze één geheel met hun omgeving.
Drie Morgen
De voorbereiding van de voorstelling Drie Morgen is in volle gang. De spelers zijn onder regie van Sjoeke-Marije Wallendal de tekst van Bouke Oldenhof aan het repeteren in de schuur van Rienks Agro aan de Koudeweg. Leendert Ferwerda heeft er voor gezorgd dat teksten van Oldenhof in goed Bildts zijn omgezet en onder leiding van Henk Kas leren Rients Gratama en de spelers ze ook op de juiste manier uit te spreken. Gerlof Rienks en Piet Hoekstra  helpen Sjoeke-Marije bij het inrichten van het speelvlak en het gebruik van de sorteermachine, de leesband, de inpakmachine en de andere machines die als decor en podium gebruikt worden. Aan de tocht door de akkers wordt invulling gegeven.
Wat precies, wordt tijdens de voorstelling duidelijk, maar wel is bekend dat het schip van Brandaan, een Ierse curragh, er een rol in gaat spelen. Voor het derde bedrijf is Egon Kracht met de muziek bezig op tekst die  Loet Hin heeft samengesteld uit bestaand werk, een deel zelf heeft geschreven en door Hein Jaap Hilarides in het Bildts vertaalde teksten. Floor Mes is de video-opnames aan het monteren en klaar aan het maken voor de drie projectieschermen. In de voorstelling zijn nog en paar figuranten en hulpen  nodig. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met organisatie, baw2012@ live.nl.
Panorama
Het panorama is afgelopen maandag ingericht door de scholen en de begeleidende kunstenaars. De techniek is door Eringa AV in de loods van Rienks ingehangen. De landschapsborden van het Ulbe van Houten staan op de locaties. De PotatoClips voor het filmfestival zijn vorige week vrijdag opgenomen. Aanstaande zaterdag gaan de Bildtse Aardappelweken voor iedereen van start en kunt u naar de tentoonstellingen en het filmfestival. Het volledige programma van het filmfestival is klaar en staat op de website en daar zijn ook de locaties van de tentoonstelling te vinden.
Korting
Lezers van De Bildtse  Post kunnen de voorstelling Drie Morgen met korting bezoeken. Zie daarvoor de kortingsbon in de advertentie verderop in deze krant. De bonnen zijn in  te leveren bij Expert Meijer St.-Annaparochie/Franeker, ’t Winkeltsy St.- Annaparochie en aan de kassa bij de voorstelling.

Bij de foto: Scholieren leggen de laatste hand aan hun creaties, die in de loods van fam. Rienks te bewonderen zullen zijn. (foto: Jan Bonefaas)

Bildtse Post