Natte maar feestelijke Elfstedenfietstocht

1924-elfstedenfietstocht-3Een natte, winderige maar gezellige Elfstedenfietstocht: Op Pinkstermaandag trokken 13.576 fietsers door Fryslân om de zware tocht te volbrengen. Vooral ’s  ochtends en ’s avonds kregen de deelnemers nogal wat regen te verstouwen. Net als een harde noordnoordoostenwind, die vooral op het zeedijkstuk tussen  Hallumerhoek en Holwert tekeer ging.

Voorstel voor Bildtse en Friese dorpsnamen

1924-kombord-st-annaActiegroep Frije Fryske Grûn plakt Nederlandse namen af - Wordt St.-Annaparochie dan toch St.-Anne? En Minnertsga Minnertsgea? Worden de namen geharmoniseerd, zodat Waadhoeke Friese plaatsnamen krijgt, en Bildtse op het Bildt? Of blijft het zoals het is? Het onderwerp staat donderdag op de   raadsagenda, geagendeerd door enkele burgers. Actiegroep Frije Fryske Grûn liet zich gelden door van vrijdag op zaterdag op verschillende komborden de Nederlandse dorpsnaam af te plakken, zodat de Friese en Bildtse namen overbleven.

’Blommen fleure hart St.-Anna op’

Het straatbeeld van het centrum in St.-Annaparochie wordt sinds kort opgefleurd door geraniums. Vierentwintig bloembakken zijn aan lantaarnpalen in het winkelgebied bevestigd.

Speeltuinen Ouwe- en Nije- Syl geopend

Vanmiddag opent wethouder Caroline de Pee de nieuwe speeltuinen van Oude- en Nieuwebildtzijl. De wethouder zal ijsjes uitdelen aan de kinderen, die een parcours kunnen afleggen.

Nieuwe inbraken in St.-Anna

Afgelopen weekend is er opnieuw ingebroken in St.-Anna, bij zeker één woning op Kroanenburg en bij Foto Kampen. De inbraken werden door  betrokkenen zelf bekend gemaakt, o.a. via facebook. Het westen van St.-Anna wordt al enige tijd geteisterd door inbraken. Het lukte deze krant niet op tijd  een reactie van de politie te krijgen.

Bestemmingsplan St.-Anna aangepast om supermarkten buiten kerngebied te weren

Gemeente Waadhoeke past het bestemmingsplan van St.- Annaparochie op enkele delen aan, om te voorkomen dat supermarkten zich buiten het winkelkerngebied vestigen. Op de percelen De Wissel 4 en 6 en De Draai 4 geldt nu de aanduiding ‘detailhandel perifeer’.

‘Plaatsnamen Waadhoeke blijven hetzelfde’

Als het aan het college van Waadhoeke ligt, blijven de plaatsnamen in de gemeente zoals ze nu op de komborden staan.

Groen licht voor toerismeplannen Zwarte Haan

1922-ontwikkelgebied-bij-zwarte-haanEen stille nachtbelevingstuin, sterrenobservatorium, trekkershutten en een expositieruimte: op Zwarte Haan kan bijna begonnen worden met de plannen die al enige tijd in de maak zijn. Ook komen er 17 nieuwe parkeerplaatsen bij. De gemeenteraad gaf donderdag een verklaring van geen bezwaar af. Het  plan komt nog zes weken ter inzage te liggen.

Faber geeft mega-evenementen kleur

De MTV Awards, Vrienden van Amstel Live, The Voice of Holland, Pinkpop, Lowlands, UEFA Champions League: Faber Audiovisuals uit St.-Annaparochie regelt bij deze mega-evenementen de schermen, licht en geluid.

Zomers Bildts plaatje

Een prachtig spel van lijnen en wolken vormt een typisch zomers Bildts plaatje, geschoten door Ingrid van Ek.

Bildtse Post