Geen openheid over afspraken Van Harenshuus

Gemeente het Bildt is niet van plan openheid van zaken te geven over de afspraken die het met supermarkt Albert Heijn Wassenaar heeft gemaakt omtrent het Van Harenshuus.  De bestuursrechter oordeelde in mei dat de raad zich opnieuw moet buigen over een verzoek van de Leeuwarder Courant om de afspraken openbaar te maken. Dat doet men formeel op 9 oktober, al staat al vast dat opnieuw besloten wordt om de afspraken niet openbaar te maken.

Door Gerard de Jong - In juni 2013 bereikten de partijen een akkoord met de supermarkt. Wassenaar staakte daarop na zeven jaar procedures de strijd tegen het Van Harenshuus. De gemeenteraad bekrachtigde de afspraken – waaronder de hoogte van een schadevergoeding - achter gesloten deuren en besloot tot geheimhouding.
Een verzoek van journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant om openheid van zaken te geven werd afgewezen. De LC stapte daarop naar de bestuursrechter. Die oordeelde dit jaar dat de gemeenteraad opnieuw moet kijken naar het wel op niet geheim houden van de afspraken met Wassenaar.
‘Afspraak is afspraak’ - De raad neemt daar op 9 oktober een besluit over. Het college stelt voor om de geheimhouding in stand te houden. “Wij hebben als gemeente afspraken gemaakt met de andere partijen: Zorggroep Noorderbreedte, Wonen Noordwest Friesland en Albert Heijn Wassenaar,” aldus burgemeester Gerrit Krol. “De partijen hechten aan  geheimhouding, en dat is door de gemeenteraad besloten. Daar wijken wij nu niet van af. Afspraak is afspraak.” De raad zal het voorstel van het college volgen. De agenda met  onderwerpen voor elke vergadering wordt opgesteld door alle fractievoorzitters.
Zij hebben het punt als hamerstuk aangemerkt. De gemeente – die in juni veroordeeld werd tot het  betalen van de proceskosten – moet het verzoek in het kader van de Wet op Openbaarheid Bestuur (WOB) van de krant uit Leeuwarden wel opnieuw in behandeling nemen. De rechter vond dat de gemeente “te beperkt” heeft beargumenteerd waarom men het verzoek afwees.

Bildtse Post