’Mînsen rije sels te hard, dêr helpe gyn paaltsys teugen’

De bewoners van de Bildtdijken zijn blij en opgelucht. Na dertig jaar soebatten, pilot-projecten en halve maatregelen wordt nu echt iets aan de verkeersveiligheid gedaan. De grote vraag blijft echter: wát moet er precies gebeuren? Het college heeft wel een idee, maar de bewoners zijn het er nog niet over eens.

Door Gerard de Jong - Vraag tien dijkbewoners hoe de verkeersveiligheid op de Bildtdijken verbeterd kan worden en je krijgt tien verschillende antwoorden. Dat bleek woensdag tijdens  de RadeRaad, waar veel mensen naar de plannen van het college kwamen luisteren. Na onderzoek van de Grontmij stelt het Bildtse college enkele maatregelen voor. Zo komt er aan de noordkant van het wegdek van de dijken een rode strook, her en der met paaltjes, om het verkeer af te remmen. De 30- en 60 km-zones houden dezelfde snelheid. Westhoek wordt  helemaal ingericht als 30km zone.
‘Optimistisch’ - “We zijn blij en opgelucht dat er eindelijk iets aan de verkeersveiligheid wordt gedaan,” zei Jan Dogterom, van de stichting voor leefbaarheid aan de Oudebildtdijk. “Na dertig jaar is er nu beweging de goede kant op, en dat stemt me optimistisch. Ik weet zeker dat ik voor heel veel mensen spreek dat ik hoop dat de problemen worden opgelost.” Wel zette hij vraagtekens bij het plaatsen van de paaltjes. “En bomen aan de zuidzijde van de dijk, dat kan niet. Dat vindt het Wetterskip niet goed.” De wethouder gaf later toe dat dat specifieke idee het inderdaad niet zou halen: de Oudebildtdijk heeft nog een zeewerende functie, en er mogen geen bomen op geplant worden.
Handhaving - Het waren vooral de Westhoeksters die tevreden hoorden dat hun ‘streky’ als 30km-gebied wordt ingericht. De Ouwedyksters hebben meer problemen met de plannen. “Ik zie een tweedeling op de Oudebildtdijk ontstaan, tussen Westhoek en de rest. Westhoek wordt straks 30 km/u, maar voor de rest wordt de snelheid compleet losgelaten,” zei Roelof Varkevisser. “Ik mis de handhaving in dut ferhaal, want dat skiet ernstig tekort,” zei Sieb Miedema van Nij Altoenae. “Goeie handhaving sil ’t probleem eerder oplosse. Want ’t blyft ’n  mintaal probleem: te hard rije, dat doen de mînsen sels. Der helpe gyn fizuele maatregels of paaltsys teugen.” Ook hij maakt zich zorgen dat de Oudebildtdijk ‘verbrokkelt’ door de vele verschillende maatregelen en snelheidsregimes. “De lândskaplike eenhyd wort ok niet bewaard: de dyk wort opknipt in ferskillende ferkeerssitewasys. ’t Deurgaande karakter fan de  Ouwe-Dyk wort onderbroken.”
Maatwerk - Wethouder Nel Haarsma is blij dat er eindelijk iets aan de verkeersproblematiek op de dijken kan worden gedaan. De gemeente trekt er € 900.000 voor uit. De handhaving blijkt nu nog een probleem omdat de dijken niet volgens de geldende regels van 30km en 60km zijn ingericht. “Wij hawwe oerlis mei de plysje hân, mar dy wol net handhavenje omdat de diken net goed ynrjochte binne. Ek dêrom is it goed dat wij der no mei oan de gong geane.” Volgens Haarsma stelt de raad de grote lijnen vast, waarna er in samenspraak met de bewoners maatwerk moet volgen als het om paaltjes en mogelijke parkeerverboden gaat. Frije Bilkerts vindt dit de omgekeerde volgorde, en zou graag eerst inspraak van de bewoners willen regelen. De raad neemt donderdag 6 november een besluit over de maatregelen op de dijken.

Bildtse Post