Nieuwe gemeente krijgt Nederlandse of Friese naam

Ferwerda botst met Van Mourik - De bewoners van de ‘Westergogemeenten’ mogen na de zomervakantie uit drie namen een keuze maken voor de nieuwe herindelingsgemeente. Dat  kan zowel een Nederlandse als Friese naam zijn. Een Bildtse naam zal het niet worden: het Bildts is geen erkende rijkstaal. De eerste, wat rommelige vergadering van de  herindelingscommissie leidde meteen tot een botsing tussen Leendert Ferwerda (Frije Bilkerts) en voorzitter Tom van Mourik, burgemeestervan Menameradiel.

Door Gerard de Jong - De 21 fractievoorzitters van de partijen uit het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Littenseradiel kwamen maandagavond voor het eerst bijeen in de raadszaal van Menaam. Een eerste ‘wapenfeitje’ was dat ze een keuze tussen drie mogelijke gemeentenamen afdwongen. De stuurgroep - bestaande uit de colleges van de gemeenten - had voorgesteld om de mensen twee namen voor te leggen, maar dat vonden de fractievoorzitters te weinig. Na een korte schorsing gaf de stuurgroep toe.
Stemrondes - Tot de zomervakantie kan door iedereen een naam bedacht en ingestuurd worden voor de nieuwe gemeente, die nu als werknaam nog Westergo heeft. In het najaar mag er dan gestemd worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog niet duidelijk, maar er was brede instemming dat zoveel mogelijk geprobeerd moet worden daar ook de jeugd bij te betrekken. Is er na de eerste stemronde nog geen naam met meer dan 50% van de stemmen, dan volgt een tweede stemronde.
Botsing - Het was duidelijk wennen aan de te volgen procedures en mores, deze eerste vergadering. Waar andere fractievoorzitters vrij puntig en beperkt vragen stelden, had Leendert Ferwerda (Frije Bilkerts) tien uitgebreide vragen meegebracht. Voorzitter Tom van Mourik onderbrak Ferwerda na vraag vier: het was de bedoeling alleen technische vragen te stellen.
Dat was hem niet duidelijk gemaakt, zei Ferwerda. Volgens Van Mourik was het woord ‘technisch” uit een e-mail “weggevallen”. Hij bood Ferwerda ruiterlijk zijn excuses aan en vroeg hem zijn vragenlijstje alsjeblieft af te maken. De Bilkert was echter niet te vermurwen en weigerde verder het woord te voeren.

Zie ook het artikel  ’Ik moet u maar niet in het Fries antwoorden...’   (in de catagorie Politiek > Herindeling)

Bildtse Post