Froubuurt neemt gerestaureerde kerk in gebruik

Komend weekend viert Vrouwenparochie de heropening van de Bordenakerk. Na een ingrijpende restauratie staat de hervormde kerk er zowel aan de buitenkant als binnenkant er weer ‘kreas’ bij.

Na de eerste subsidietoezegging in 2013 van de Provincie Fryslân, is in opdracht van de kerkenraad in april 2014 gestart met de restauratie. Bouw- en restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt BV uit Weidum is, samen met enkele onderaannemers, toen begonnen.
Het zwaartepunt van de herstelwerkzaamheden was de binnenkant van de kerk, maar ook aan de buitenkant zijn zaken aangepakt. Naast herstelwerkzaamheden van dak, muren en het interieur, is ook een geheel nieuw verwarmingssysteem aangelegd. Het prachtige en kunstige schilderwerk rondom het orgel maakt alles af. Na dik tien maanden werkzaamheden mag het resultaat er zijn. Zonder aantasting van de authenticiteit is het kerkje – bouwjaar 1670 – weer toekomstbestendig gemaakt en als monument voor Vrouwenparochie behouden.

Feestelijkheden opening - Na bijna een jaar ‘gekerkt’ te hebben in het dorpshuis de Kijfhûeck wordt 22 maart de Bordenakerk weer als kerk in gebruik genomen. Dat gaat gepaard met enkele feestelijkheden.Op vrijdag 20 maart is om 15.00 uur de opening voor genodigden. Zaterdag 21 maart is iedereen welkom om van 13.00 tot 17.00 uur de kerk te bezichtigen. Er wordt dan ook een diavoostelling gedraaid over de restauratie. Zondag 22 maart begint om 09.30 uur weer de eerste dienst. Korps Burdine zal daarbij de muziek verzorgen.

Bildtse Post