Gemeente trekt 1.2 miljoen uit voor kunstgrasveld, MFA Froubuurt en school St.-Jacob

Het Bildtse college investeert  € 1.2 miljoen in drie grote projecten. Vv St.-Annaparochie krijgt drie ton voor een kunstgrasveld, het MFA Froubuurt krijgt ook drie ton. Vier ton wordt gereserveerd voor het vormen van een samenwerkingsschool in St.-Jacobiparochie. Het gebouw van obs de Koppel wordt dan verbonden aan Open Hof.

Door Gerard de Jong - Na jaren van bezuinigingen zit er weer wat licht en lucht in de nieuwe Perspectiefnota, de ‘ambitielijst’ van de gemeente. Enkele structurele meevallers en een naar verwachting stevige plus (€ 345.000) op de rekening van vorig jaar, maken dat de projecten eindelijk doorgang kunnen vinden. Het geld wordt bovendien direct beschikbaar gesteld aan de partijen. Burgemeester Gerrit Krol: “Ze hebben lang genoeg moeten wachten.”
‘Soberder MFA’ - Bij de voetbalvereniging in St.-Annaparochie kan de vlag uit. Hen is drie ton toegezegd voor het zo vurig gewenste kunstgrasveld. “Het totale project kost iets meer, maar we denken dat ze hiermee prima uit de voeten kunnen,” aldus wethouder Hillie Blaak. Iets anders ligt dat in het geval van het MFA in Froubuurt. Het college stelt hen ook drie ton in het vooruitzicht. Dat is een ton minder dan gevraagd, voor het bijna 9 ton kostende centrum. Volgens Blaak moet het dorp “nog eens kritisch kijken of het plan ook soberder van opzet kan worden. Dan kunnen ze met deze drie ton een heel eind komen.”
Samenwerkingsschool - Voor de mogelijke samenwerkingsschool in St.-Jacobiparochie wordt vier ton gereserveerd. Na Froubuurt en Ouwe-Syl zal ook in St.-Jacob worden bekeken of er animo is voor het laten samengaan van de Opstap en de Koppel. Dat traject duurt een jaar, maar als het doorgaat, wordt locatie de Koppel het nieuwe schoolgebouw. Die school zal verbonden worden met Open Hof, zodat er voldoende ruimte is.Daarnaast is er vier ton gereserveerd voor mogelijke tegenvallers in het sociale domein. Alle veranderingen in de zorg zijn nu in gang gezet, maar hoe dat dit eerste jaar financieelprecies uitpakt is volgens wethouder Boukje Tol niet te voorspellen. De Bildtse Aardappelweken, die in 2018 weer gehouden worden, krijgt € 20.000, uitgesmeerd over drie jaar.
Meevallers - De Perspectiefnota ziet er een stuk zonniger uit dan voorgaande jaren, vindt ook burgemeester Krol. “We kunnen een klein stootje verdragen. Er zijn diverse financiëlemeevallers, de klappen vanuit Den Haag hebben we even gehad lijkt het,” aldus Krol, al komen er nog een paar ‘circulaires’, waarvan niet duidelijk is hoe dat precies uitpakt. “We willen bij de herindeling € 100 euro per inwoner inbrengen, en vragen dat ook van de andere gemeenten. Met de plus op de jaarrekening van 2014 en zuinig beheer van de algemene reserve kunnen wij netjes op naar de nieuwe gemeente.”

Bildtse Post