Stichting ‘Bildts Aigene’ officieel opgericht

1524-oprichtingsbestuur-bildts-aigeneWas ‘Bildts Aigene’ tot voor kort een informeel samenwerkingsverband tussen de Aerden Plaats,  Stichting Ons Bildt, ’t Bildts Dokumin-tasysintrum en de Kemissy Meertalighyd, nu is ‘Bildts Aigene’ geformaliseerd in een zelfstandige stichting.

Op woensdag 3 juni is bij notaris Koelmans in Berltsum door het oprichtingsbestuur de oprichtingsakte van de nieuwe stichting getekend. Daarmee is het project, dat moest resulteren in een nieuw Bildts ‘Kultuurinstituut’, succesvol afgerond.
Het project startte in april 2014 met als doel een praktisch manier te vinden om de samenwerking te organiseren. Een manier waar bovendien alle partijen zich konden vinden. “Zo’n proces laat zich niet leiden door tijd en is vooraf lastig te plannen,” aldus Henry de Boer, “samenwerking laat zich niet afdwingen.” De Boer, die het project in de afgelopen maanden heeft geleid, geeft aan dat die basis nu is gelegd. Met de oprichting van de stichting zijn alle randvoorwaarden aanwezig om de samenwerking om te zetten in resultaat.Met de oprichting van de stichting en de afronding van het project is tevens voldaan aan de motie die de gemeenteraad in september 2013 met algemene stemmen aannam.
In deze motie verzocht de raad om voor 1 juli 2015 een autonome stichting op te richten die de Bildtse taal en cultuur ontwikkelt en borgt. Het seizoen 2015-2016 is voor stichting ‘Bildts Aigene’ een cruciaal seizoen. In dit jaar zullen meteen al de eerste resultaten zichtbaar moeten worden; resultaten die de meerwaarde van ‘Bildts Aigene’ bevestigen ten aanzien van het ‘hoeden’ en ‘noeden’ van de Bildtse taal en cultuur.
Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd door een vertegenwoordiger van elk van de vier partijen aangevuld met een onaf-hankelijk voorzitter. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Dick Nauta van de Aerden Plaats, Ali Bronger van ’t Bildts Dokumintasysintrum, Piet Marra van Stichting Ons Bildt en Marijke Bloembergen van de Kemissy Meertalighyd. In juni zijn de gesprekken gepland met de kan-didaten voor de rol van voorzitter. Het doel is om het bestuur voor de zomer compleet te hebben zodat ‘Bildts Aigene’ in september met volle kracht het seizoen 2015-2016 kan starten.

Bildtse Post