Rechter: Afspraken Van Harenshuus blijven geheim

De afspraken van de deal rond het Van Harenshuus blijven geheim. De Leeuwarder Courant deed een beroep op de wet openbaarheid bestuur (wob) om de details van het akkoord over de zorgflat boven water te krijgen. De gemeente wees dat af en de rechter stelt de gemeente in het gelijk: de krant is geen belanghebbende, luidt het oordeel.
Door Gerard de Jong

van harenshuusIn juni 2013 kwamen de vier partijen - gemeente, Albert Heijn/Wassenaar, Noorderbreedte en Wonen Noordwest Friesland - tot een akkoord om de jarenlange juridische strijd rond het zorgcentrum te beëindigen. De gemeenteraad verklaarde de gemaakte afspraken geheim.
Media en enkele burgers proberen sindsdien die afspraken toch openbaar te krijgen, met als argument dat het publieke belang daarbij gediend is. De Rechtbank Noord-Nederland is nu van oordeel dat de Gemeentewet – die de raad de mogelijkheid geeft besluiten geheim te verklaren – boven de wob gaat. Dit houdt in dat de stukken waarop geheimhouding is opgelegd niet openbaar hoeven te worden gemaakt. De journalist zou geen belanghebbende zijn. "Dat eiser journalist is en zich tot taak heeft gesteld om de overheid kritisch te volgen, doet [daar] niet aan af."
'Stuitend'
Journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant, die beroep aantekende tegen het geheim blijven van de afspraken, is verbaasd en teleurgesteld. "Ik vind de onderbouwing erg mager. De rechtbank heeft er ook erg lang over gedaan (de zitting was in mei, red.). Het stuitende is dat je als pers weggezet wordt als niet-belanghebbende. Terwijl kritisch zijn op openbaar bestuur juist onze taak is. Dit geeft een gemeenteraad de mogelijkheid van alles en nog wat onder het tapijt te vegen."
Fierant gaat de uitspraak nader bestuderen en besluit dan of hij in hoger beroep gaat. "Die kans is er zeker. Het wordt zo bijna een principekwestie."

Bildtse Post