Rechtbank wijst bezwaren tegen beschermd dorpsgezicht Bildtdijken af

Rechtbank Noord-Nederland heeft het bezwaar van drie agrarische organisaties tegen de aanwijzing van de Oude- en Nieuwebildtdijk als beschermd dorpsgezicht ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank worden ondernemers in het gebied niet in hun bedrijfsvoering beperkt.
Door Gerard de Jong, foto Paul Dolk

Oudebildtdijk  DSC8639BPNederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Het Friesch Grondbezit en LTO Noord hadden de aanwijzing van de Bildtdijken bij de rechter aangevochten. Het steekt ze vooral dat het akkerland tussen de Oude- en Nieuwebildtdijk ook bij het beschermd dorpsgezicht hoort. Volgens de drie leidt dit ertoe dat boerenbedrijven 'op slot' gaan.
"Juist de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht zal zeer nadelige gevolgen zal hebben voor de boerenbedrijven in de toekomst, omdat nieuwe bestemmingsplannen met de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht rekening dienen te houden," zo vinden de drie organisaties.
De rechtbank was het daar niet mee eens. De bezwaarmakers hebben volgens de rechter onvoldoende aangetoond dat de bedrijven belemmerd worden, of dat er sprake zou zijn van waardevermindering van de percelen. De gemeenteraad besloot vorig jaar niet in beroep te gaan tegen de aanwijzing van door Minister van Onderwijs en Cultuur Jet Bussemaker
'Onbegrijpelijk'
De organisaties noemen het een "onbegrijpelijke uitspraak" en laten het er niet bij zitten. "Wanneer enerzijds de overheid voortdurend propageert vierkant achter de landbouw te staan en anderzijds diezelfde overheid besluit om duizenden hectares uitstekend akkerland in de ontwikkeling te beperken, dan kunnen wij ons daar niet bij neerleggen. Wij zullen dan ook zeker nadere actie ondernemen in deze kwestie," zo laat voorzitter Teun de Jong van de NAV in een verklaring weten. De drie kunnen bij de Raad van State in beroep.

Bildtse Post