Boek het Bildt definitief gesloten

Donderdag 21 april 2016 gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat de Bildtse gemeenteraad definitief besloot de eigen gemeente op te heffen. Met het aannemen van het herindelingsadvies – tien stemmen voor, vier tegen – verruilde de raad 511 jaar Bildtse autonomie voor een nieuw bestaan in de gemeente Waadhoeke, die over anderhalf jaar van start gaat. Het werd voor zowel voor- als tegenstanders van de herindeling een emotionele avond.
Door Gerard de Jong

 1617-bildtse-groetnis
Alle fracties waren donderdag doordrongen van het gewicht van het besluit dat zou worden genomen. "Dit is het belangrijkste besluit in de historie van gemeente het Bildt," zei burgemeester Gerrit Krol, zonder overdrijven. De raad besloot definitief dat gemeente het Bildt per 1 januari 2018 wordt opgeheven en opgaat in Waadhoeke. Het is nu aan de provincie en het parlement om de herindeling te bezegelen; een formaliteit.

De herindeling is al jaren in de maak. De standpunten van de partijen zijn ook al jaren duidelijk: Werkgroep het Bildt, CDA, VVD en PvdA zijn voor fusie, Frije Bilkerts tegen. Een verrassing was het dus zeker niet. Wellicht dat er daarom nauwelijks publieke belangstelling was. Toch werd het een avond vol symboliek en historische importantie.

Wat direct opviel was dat geen partij de gelegenheid aangreep om de felle herindelingsdiscussie van de afgelopen jaren nog eens over te doen. Frije Bilkerts, de enige partij die tegen herindeling is, hield het bij monde van fractievoorzitter kort: "Met 'n swarte bladsy wort 't boek over de geskidenis fan de gemeente 't Bildt fanaven ôfsloaten. Ons gefoelens derbij bringe wy onder woorden met de dichtregel fan Arjen Dijkstra: 1398 Worre, 1505 weze, 2018 Weest," zo bracht fractievoorzitter Leendert Ferwerda kort en bondig hun verdriet onder woorden.
Maar ook de voorstanders lieten de inhoudelijke discussie voor wat het was, en legden de nadruk op emotie. Sjoerd-Simon Kuipers (PvdA) sprak eveneens van een historisch moment, en benadrukte dat hij hoop ziet gloren voor het Bildt en Bildts aigene, juist door de fusie. "Is dut de start fan de gemeente Waadhoeke, of 'n nij begin foor 't Bildt? Ik dink 't leste. En meskien is 't Bildts aigene wel beter ôf met de fúzzy: 't het nag nooit soafeul in de belangstelling staan."

Haye Stellingwerf van Werkgroep het Bildt haalde een bijzonder kunststukje uit. Hij zei dat het besluit voor zijn partij ook pijnlijk was, en wilde dit besluit graag bekrachtigd zien met een gedicht. Een gedicht geschreven door... Leendert Ferwerda. Stellingwerf (voor herindeling) vroeg Ferwerda (tegen herindeling) het gedicht voor te lezen. De felle politieke strijd van voor- en tegenstanders van de afgelopen jaren overziend, was het een uitzonderlijk moment in de Bildtse raadszaal.
Stellingwerf reikte zijn inhoudelijke opponent Ferwerda groots de hand, als teken van verbroedering; Ferwerda schatte het gebaar op waarde en las met passie zijn gedicht 't Bildts Aigene voor. Hij zei na afloop dat hij dankbaar was dat hij in staat gesteld werd dit te doen. Het was een ontroerend moment, gespeend van elke vorm van cynisme.

De enige partij die nog politiek worstelde deze avond was de VVD. De liberalen waren de eerste pleitbezorgers van een herindeling, maar hun enthousiasme is danig bekoeld geraakt nu Harlingen (dat in een referendum besloot onafhankelijk te blijven) niet meedoet. Ze richtten hun pijlen geheel op de provincie en wilden – hoewel voor de fusie – toch tegen te stemmen. "De provînsje hat it ôflitte witten. Wij binne net tsjin de fúzje, maar de provînsje had neilatich west."
Geheel in de geest van de avond vroegen andere partijen een schorsing aan om de VVD te overtuigen toch vooral met het hart te stemmen. En met succes, de VVD stemde voor herindeling, al liet men weten het er niet bij te zullen laten zitten.

Burgemeester Krol noemde het "het belangrijkste besluit in de historie van het Bildt. Gevoelsmatig en emotioneel kan ik begrip opbrengen voor de tegenstanders. Maar rationeel gezien denk ik dat we allemaal weten dat het niet anders kan. Laten we ons sterk blijven maken voor de Bildtse taal en cultuur."
Met tien stemmen voor en vier van Frije Bilkerts tegen was het besluit om de gemeente definitief op te heffen een feit. "Ik wor d'r dos wel wat ferdrietig fan," zei Frije Bilkerts raadslid Ben Bruinsma na afloop. En al zei niet iedereen het hardop, dat gevoel werd breed gedragen.

 

Bildtse Post